Karriär

Stor studie: Därför blir vi trötta av videomöten

Forskare har undersökt varför vi drabbas av så kallad zoomtrötthet. Resultatet visar att flera utmattande mekanismer påverkar videomötesdeltagarna.

Publicerad

Före pandemin var samlingsbegreppet zoom-trötthet obekant, men känslan som uppkommer i samband med täta videokonferenser har nu blivit en realitet för många.

För att förstå hur vi påverkas av denna mötesform, som ökat stort under det senaste året, har forskare från Göteborgs universitet och Stanforduniversitetet i USA genomfört en stor enkätstudie med över 10 000 deltagare.

Studien, där deltagarna har fått gradera sin upplevda trötthet, visar kanske inte helt oväntat att medarbetare med många och långa videokonferenser – utan tillräckliga pauser mellan mötena – upplever mer trötthet. Men resultatet visar att företag behöver hitta lösningar för att hantera situationen och förebygga utmattning, menar forskarna.

– Det är inte alltid upp till individer att bestämma sina scheman så detta är ett ansvar som måste hanteras på företagsnivå, säger Geraldine Fauville, biträdande lektor vid institutionen för pedagogik, lärande och kommunikation vid Göteborgs universitet.

Fler kvinnor blir trötta av videomöten

Studien visar också att en av sju kvinnor upplever stor eller extremt stor trötthet i samband med videokonferenser. Motsvarande siffra för män är en av 20.

– Kvinnor har längre möten och kortare pauser emellan. Vi vet inte varför det är så, men det ger ytterligare bit till pusslet för att förstå skillnader mellan könen som fanns redan före pandemin och hur det kan hanteras. 

Trötthet i samband med pandemin är komplext, men vad är det då som gör oss utmattade av videomöten? Forskare har i tidigare studier av kommunikation identifierat fyra mekanismer som testats i den aktuella enkätundersökningen.

En orsak till zoomtrötthet är känslan av att ha allas blickar på sig. Andras ansikten kan dessutom kan framstå som väldigt stora och påträngande – ungefär som när någon står för nära oss i ett fysiskt möte.

– Den här närheten kan var väldigt intensiv och stressande för hjärnan, konstaterar Geraldine Fauville.

Stressande att se sig själv på skärmen

En annan stressfaktor under videokonferenser är att se sig själv på skärmen under flera timmar. Den här så kallade spegeleffekten kan leda till jämförelse med andra och kritisk självutvärdering.

Ett videosamtal innebär också sämre möjlighet att röra sig fritt i rummet. Förväntningarna att synas i bild kan leda till en känsla av instängdhet.

– Vi vet att rörelse är bra för kreativitet, kognitiva prestationer och inlärning, men här blir man instängd i en box.

En fjärde orsak till trötthet är kopplad till icke verbal kommunikation som kroppsspråk, intonation och gester som vi normalt sett förstår intuitivt, men som nu hämmas av att vi bara ser andra personers ansikten. Effekten blir att vi måste lägga mer energi på att övervaka icke verbalt beteende och även förstärka våra egna signaler.

– Allt detta tar hjärnkraft istället för att bara fokusera på samtalet.

Nästa steg: Jämföra videomöten och kontorsmöten

Forskarna har bara undersökt zoom-trötthet men även vanliga långa kontorsmöten kan förstås vara utmattande. Att jämföra videomöten med andra mötesformer är därför något forskarna vill utforska framöver. 

– Det finns många fördelar med videokonferenser jämfört med face to face-möten och telefonsamtal. Men vi behöver veta hur vi kan maximera fördelarna från alla de verktyg vi har till vårt förfogande, säger Geraldine Fauville.

När forskarna nu vet mer om mekanismer bakom zoomtröttheten, och kan mäta den, vill forskarna även utföra experimentella studier för att se hur deltagare utför uppgifter i olika mötesformer och hur det påverkar mötesresultaten.

Geraldine Fauvilles tips för att minska tröttheten

Minska storleken på fönstret för att undvika stora ansikten på skärmen.

Använd ett externt tangentbord för att få mer utrymme mellan dig och ansikten på skärmen.

Dämpa spegeleffekten genom att ta bort kamerabilden på dig själv. Då syns du för andra men behöver inte fundera på hur du själv framstår.

Öka rörligheten under mötena genom att använda höj- och sänkbart skrivbord, om det är möjligt.

Testa andra former för konferenser om dokument och skärminnehåll inte behöver delas. I vissa situationer fungerar telefonkonferenser utmärkt.