Karriär

Sökes: 7 000 ingenjörer

Trots den senaste tidens varsel behöver många teknikbolag fortfarande rekrytera ingenjörer. Det visar Ingenjörskarriärs och Ny Tekniks unika kartläggning. Framför allt är det teknikkonsulterna som vill nyanställa.

Publicerad

Mars var en tung månad i Ingenjörssverige, med varsel av drygt 3 000 personer på Ericsson och Sony Mobile. Men vid sidan av telekombranschen behöver många teknikbolag anställa ingenjörer, visar Ny Tekniks undersökning.

Vi har frågat 31 stora teknikbolag hur många ingenjörer de planerar att rekrytera under 2015. 29 företag har uppgett en ungefärlig siffra. Totalt behöver de anställa upp till 6 955 ingenjörer.

Det är liknande siffror som förra året, när Ny Teknik med Ingenjörskarriär gjorde samma typ av kartläggning. Då behövde 23 bolag rekrytera omkring 6 470 ingenjörer.

Liksom förra året är det teknikkonsulterna och byggbolagen som utmärker sig genom att behöva flest nya ingenjörer. Sweco ligger i topp, tätt följt av ÅF och WSP.

Orsaken till detta är flera, enligt Åsa Bergman, vd på Sweco Sverige:

- Det finns stora planer på en utbyggnad av infrastrukturen och en kraftig urbanisering i städerna. Dessutom har vi en omställning till hållbar energi. Men i grunden handlar det om att det utbildas för få ingenjörer i Sverige i relation till efterfrågan.

Även Siv Axelsson, personaldirektör på WSP, pekar på urbaniseringen som en viktig orsak.

- Inflyttningen till städerna går i en rasande fart och det kräver väldigt mycket samhällsbyggnad, säger hon.

Sweco, WSP och Ramböll anger ett större behov än i förra årets kartläggning. För Swecos del beror det till stor del på flera stora projekteringsuppdrag, till exempel tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm mot Nacka, järnvägsprojektet Getingmidjan i centrala Stockholm samt två etapper av höghastighetsjärnvägen.

WSP söker bland annat seniora rådgivare med strategisk kompetens. Det beror på att bolaget har identifierat en ny trend hos sina kunder.

- Det finns en ökad efterfrågan för tjänster lite högre upp i organisationer, till exempel kommuner och landsting som vill ha strategisk rådgivning kring projektledning och förvaltningsfrågor, berättar Siv Axelsson.

För telekombolagen i kartläggningen ser det betydligt dystrare ut. Det är ett väntat resultat med tanke på den senaste tidens varsel. Redan i höstas bestämde Ericsson sig för att lägga ner modembolaget i Lund, vilket drabbade nära 1 600 anställda. I mars i år varslade Ericsson 2 200 medarbetare och samma månad aviserade även Sony Mobile uppsägningar av 1 000 personer i Lund.

Tord Strannefors, Arbetsförmedlingens prognoschef, tror att mobiltelefonverksamheten förmodligen kommer att försvinna helt från Sverige på sikt. Det kommer att påverka arbetsmarknaden för ingenjörer med inriktning mot elektronik:

- Inom elektronik kommer ingenjörerna ha svårare att hitta jobb det här året på grund av varslen eftersom konkurrensen ökar, säger han.

Men för övriga ingenjörsgrupper tecknar Arbetsförmedlingen en ljus bild av framtidens arbetsmarknad.

- Rent allmänt kan man säga att väljer man inriktningen teknik så ser jobbmöjligheterna bra ut i största allmänhet, säger Tord Strannefors.

Ett undantag är dock kemiingenjörer. För dem pekar prognosen på en arbetsmarknad i balans framöver.

Löneökningar - men inte för alla

  • Ingenjörsjättarna Ericsson och AB Volvo har inte kunnat ange någon siffra för rekryteringsbehovet under året.
  • Ericsson svarar att företaget naturligtvis kommer att rekrytera ingenjörer under 2015 men att det är för tidigt att diskutera saken i detalj på grund av varslet tidigare i år.
  • AB Volvo uppger att de är mitt uppe i ett effektiviseringsprogram och därför är restriktiva med nyanställningar men ändå har ett behov av ”viss specifik kompetens”.
  • Efter en dipp under 2013 började löneökningarna så smått att skjuta fart under 2014. Men för teknikkonsulternas avtalsgrupp gick trenden åt motsatt håll.
  • För civilingenjörer i privat sektor blev löneökningarna för 2014 2,0 procent. Under 2013 var motsvarande siffra 1,1 procent.
  • Men för teknikkonsulterna, som arbetar i företag kopplade till avtalstypen Almega STD (Svensk Teknik och Design), stannade löneökningarna på 1,4 procent under 2014, jämfört med 2,2 procent mellan 2011 och 2013.