Karriär

Smart stad gav Mia Swecos studentpris

Mia Pantzar
Mia Pantzar

Mia Pantzar från Borås fick Swecos Studentpris 2012 för sitt examensarbete Sustainable Urban Mobility.

Publicerad

Mia Pantzar har läst miljövetenskap vid Lunds universitet. I sitt examensarbete visar hon hur smarta telefoner kan bidra till ökat miljömedvetet resande i städer, bland annat med hjälp av appar som underlättar för människor att välja klimatsmarta och bekväma alternativ.

-Visserligen blir bilarna allt bränslesnålare, men nettopåverkan på klimatet ökar ändå eftersom antalet bilar fortsätter att öka. Mitt arbete handlar om hur vi kan resa mer kollektivt genom att ta hjälp av moderna hjälpmedel som smarta mobiler, säger Mia Pantzar.

Hon var inte på plats vid prisutdelningen på Kulturhuset i Stockholm eftersom hon befinner sig i Australien som utbytesstudent vid University of Melbourne.

Där läser hon vidare till en Masterexamen och praktiserar samtidigt på den strategiska transportplaneringsenheten vid City of Melbourne och deltar i ett arbete med att öka cykel- och gångtrafiken i staden.

Sweco har ett pris för bästa exjobb som visar på smarta lösningar för ett bättre klimat. Priset går till en student som under det senaste året genomfört ett godkänt examensarbete inom något av följande områden:

• Utvecklande av innovativ energiteknik

• Systemanalyser som identifierar områden med stor och kostnadseffektiv potential att reducera växthusgaser

• Nytänkande inom energi och hållbar utveckling med stor bäring på att bromsa klimatförändringarna.