Karriär

Skype: Rätt kompetens svårt hitta i Sverige

Svenskgrundade Skype är ett företag som behöver medarbetare från andra länder för att klara av verksamheten.

Publicerad

Skype har omkring 160 anställda i Sverige och 71 av dessa är rekryterade från utlandet.

– Gruppen i Sverige med rätt teknisk kompetens för Skype är liten och vi konkurrerar om dessa individer med andra företag, säger Thea Demanuele Olsson, personalchef på Skype.

Skype bedriver ett nära samarbete med KTH för att kontinuerligt få in ny kompetens.

– Om det går att rekrytera någon i Sverige så är det att föredra, för det blir dyrare att ta någon ut­ifrån som ska flytta hit. Men till vissa tjänster har vi först sökt någon i Sverige i flera månader och när rekryteringen inte lyckats har vi breddat oss och sökt internationellt.