Skapa bra vanor som hjälper dig nå målet

Foto: Alamy

GUIDE. Du vet hur det kan vara. Du planerar att sätta igång med någon form av projekt, till exempel hitta ett nytt jobb som tar din karriär i en ny och utvecklande riktning. Du startar upp med energi och driv men sakta men säkert tröttnar du, annat kommer emellan, dina aktiviteter skjuts upp och projektet läggs på is.

Det som kan vara avgörande för om vi lyckas eller inte är våra vanor, det där vi gör, eller inte gör, ofta. Alla småbeslut som till slut blir vår historia och som ger oss en riktning framåt. De dåliga vanorna kan handla att vi skjuter upp, gör annat, inte gör det vi lovar oss själva, äter fel, inte vilar, går varje dag till ett jobb vi inte gillar, lägger tid på fel saker.

Att bryta, ändra eller ersätta de dåliga vanorna med bättre är inte så enkelt men det går om man gör det på rätt sätt.

Till att börja med så finns det en tankefälla att se upp med. Vi sätter lätt en överdriven tilltro till enstaka avgörande händelser som ska förändra tillvaron för oss. De där små dagliga rutinerna och vanorna skrivs och pratas det mindre om. Då finns det risk att vi fortsätter med de dåliga vanorna i väntan på att det där stora ska hända.

En annan fälla vi kan gå i när vi vill göra en förändring är att vi tar för stora steg och gör för mycket, tålamodet med de små förändringarna finns inte. Det är lätt att bli besatt av målet och glömma alla de små dagliga besluten som leder dit.

Många av våra dåliga vanor beror på stress eller att vi är uttråkade. Om du kan lära dig hantera de två faktorerna är det lättare att bryta de sämre vanorna. Om det är så att du upplever starka känslor av stress eller tristess, fundera gärna på vad som kan ligga bakom. Hittar du grundorsaken blir det lättare att påverka vanor och beteenden. Sikta på att ersätta de dåliga vanorna med något bättre.

Du kan göra en enkel plan för dig som till exempel säger ”om jag frestas att gå in på Facebook, då gör jag istället X”. Undanröj de triggers som gör att du ägnar dig åt det som du vill bryta med, som att till exempel ta bort notiserna/signalerna om att du fått mail.

Vanornas tre steg

Det finns ett enkelt mönster som varje vana följer:

1. Trigger – som utlöser vanan

2. Vanan, rutinen utförs

3. Belöningen – det du tjänar på att göra det du gör

Genom att känna igen mönstret kan du ändra en vana.

Ett sätt att påbörja en ny vana är att länka den till något du redan gör. Då blir det som du redan gör triggern till det nya.

Börja med att skriva ner sådant du gör varje dag så du får en lista på tänkbara triggers: duschar, borstar tänderna, äter middag, packar jobbväskan, sitter på bussen, och så vidare. Sedan väljer du någon trigger för en ny vana: ”När jag sitter på bussen tar jag fram min anteckningsbok och planerar dagen/mitt projekt”.

Identitetskopplingen

Våra vanor är starkt kopplade till den identitet vi tycker vi har. De beteenden vi visar upp är en följd av den identitet vi tycker oss ha just nu – medvetet eller omedvetet. Vi kopplar olika mål till den vi är och de beteenden vi har.

Men mål är inte detsamma som vanor. Att ändra på ett mål kommer inte förändra vanor på ett bestående sätt. Det handlar istället om att ändra hur du ser på dig själv och sätta mål utifrån din önskade identitet.

Din identitet (det du tänker om dig själv) leder till vissa handlingar som ger omgivningen en bild av dig. Dina handlingar utgår från det du tror att du är kapabel att göra.

Sätta mål och planera

För att nå ett visst mål kan vi behöva nya vanor, alternativt sätter vi ett mål för de nya vanorna. Felet vi ofta gör är att vi definierar slutmålet och en deadline men glömmer att planera in tid i kalendern.

Så istället för att ha en deadline att sikta på är det bättre att ha ett schema att kontinuerligt arbeta efter. Att bara ha en deadline kan göra oss fixerade vid en viss tidpunkt, den blir allt eller inget.

Genom att ha en plan, ett schema, att följa så blir resan mot målet mer givande och den önskade vanan mer bestående. Och om du inte skulle lyckas nå målet vid just din tänkta deadline så kanske det inte gör så mycket då, du har ju ändå lärt dig en del under resan dit.

Istället för att till exempel skriva och lämna texter eller ansökningar i sista minuten för ”jag är en person som arbetar bäst under press” så kan ett alternativt sätt vara att avsätta en timme varje dag för skrivande, ”jag är en person som skriver varje dag”.

Checklista

Vi har ett antal dåliga vanor som vi fortsätter med för att de på något sätt ger oss en belöning, en vinst eller ett välmående. För att bryta en vana handlar det om att ersätta den med något som ger oss ett mervärde.

Vanor utlöses av någon trigger. Du kan använda trigger-metoden för att lägga till någon ny vana till något du redan gör. Det bekanta utlöser då den nya vanan.

Om du ska förändra, gör det i små steg. Spänn inte bågen för hårt, det finns risk att den brister då.

Vanor är starkt kopplade till vår identitet och hur vi ser på oss själva. Börja med att ändra på bilden av dig själv innan du sätter upp nya mål och rutiner.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Debatt