Karriär

Se upp för den passiva chefen

Maria Fors Brandebo, universitetslektor i psykologi vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
Maria Fors Brandebo, universitetslektor i psykologi vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
Maria Fors Brandebo.
Maria Fors Brandebo.

Passiva chefer gör större skada på en arbetsplats än de som är aktivt destruktiva. En otydlig och oengagerad chef skapar konflikter och frustration som splittrar gruppen. Är chefen aktivt destruktiv skapar det åtminstone starkare sammanhållning.

Publicerad

– De flesta tänker på dåliga chefer som psykopater eller narcissister vars personlighetsdrag ofta innebär ett aktivt destruktivt ledarskap. Men de passiva ledarna har egentligen en mycket mer negativ inverkan, säger Maria Fors Brandebo, universitetslektor i psykologi vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum.

Hon har tillsammans med forskarna Sofia Nilsson och Gerry Larsson skrivit boken Destruktivt ledarskap där de identifierar två sorters destruktiva chefer: aktiva och passiva.

Den aktivt destruktiva chefen är otrevlig och orättvis, blir lätt arg och hotande, är egoistisk och falsk.

– Den här personen tar åt sig äran av andras arbete, sätter sina egna behov före gruppens eller organisationens, litar inte på sina medarbetare men håller själv inte sina löften.

Den passivt destruktiva chefen är passiv och feg. Vågar inte konfrontera andra och tar inte tag i problem. Han eller hon engagerar sig inte, är ofta frånvarande och är allmänt rörig.

– En passiv chef är osäker i sin roll, dålig på att strukturera och planera, ger otydliga instruktioner och upplevs som förvirrad, säger Maria Fors Brandebo.

Fördelen med aktivt destruktivt ledarskap är att chefen blir en yttre fiende som gruppen enar sig mot. Medarbetarna kan snacka skit om chefen som beter sig illa, och har varandra som stöd.

– Även om det inte bra i längden att det är det som sammanhållningen bygger på, så är det bättre för medarbetaren än att ha en passiv chef.

En passiv ledare som inte tar tag i saker, inte kommer med negativ feedback och inte hanterar besvärliga medarbetare skapar däremot otydlighet och frustration i arbetsgruppen.

Medarbetarna vet inte vem som ska göra vad och vem som ansvarar för vad och har inte förutsättningar för att göra ett bra jobb. Är chefen mycket frånvarande poppar det upp små minichefer som börjar bestämma, vilket ofta skapar missnöje, förklarar hon.

– Det skapar ingen bra sammanhållning utan slår snarare sönder gruppen. Som medarbetare har du varken en bra ledare eller gruppens stöd. Det är därför det passivt destruktiva ledarskapet får så negativa konsekvenser. 

Alla vet att det är jobbigt med en passiv ledare men det är få som har förstått hur stora konsekvenser det får, konstaterar Maria Fors Brandebo.

– Som ledare kan jag tro att jag har ett tillitsfullt ledarskap, jag delegerar ansvar och petar inte i detaljer. Men samtidigt kanske medarbetarna upplever dig som en frånvarande passiv ledare som inte ger några direktiv.

Hon är övertygad om även chefer påverkas av höga arbetsbelastning och stress som råder på många arbetsplatser. Situationen ger dem inte tid och förutsättningar att utöva ett bra ledarskap, där de pratar med medarbetarna och är tydlig.

– Det gör att de utvecklas till passiva ledare även om de inte har några negativa personlighetsdrag. Eftersom det som belönas är att lösa den faktiska uppgiften måste de prioritera bort att bygga bra relationer till medarbetarna.

Den som inser att chefen är passivt destruktiv bör försöka att ge honom eller henne feedback. Passiva ledare har oftast ingen negativ intention med sitt beteende.

– De förstår inte att de upplevs som passiva, och att medarbetarna vill ha mer stöd. Försök att göra chefen medveten om det med konkreta exempel, säger Maria Fors Brandebo.

Fem typer av destruktiva chefer

– Arrogant/orättvis. Upplevs som otrevlig och behandlar medarbetare olika.

– Hotande/bestraffande. Ställer orimliga krav och blir lätt arg.

– Egocentrerad/falsk. Tar åt sig äran av andras arbete och sätter sina egna behov främst. Litar inte på sina medarbetare men håller själv inte sina löften.

– Passiv/feg. Vågar inte konfrontera andra. Tar inte tag i problem. Är frånvarande och oengagerad.

– Otydlig/osäker/rörig. Är osäker i sin roll, otydlig, dålig på att strukturera och planera, och upplevs som förvirrad.