Karriär

Så vet du om någon är redo att bli chef

Så vet du att någon är redo att axla chefsposten. Foto: Alamy
Så vet du att någon är redo att axla chefsposten. Foto: Alamy

Hög emotionell intelligens, god självkännedom och en förmåga att kunna planera långsiktigt. Det är några av de viktigaste egenskaperna att leta efter när ny chefs ska rekryteras, enligt ledarskapscoachen Anna Ranieri.

Publicerad

Att göra en felaktig rekrytering kan få stora konsekvenser för verksamheten – i synnerhet om det rör sig om en person i chefsposition.

Anna Ranieri, amerikansk författare och ledarskapscoach, har gjort intervjuer med flera pensionerade toppchefer med mångårig erfarenhet av rekryteringar. Slutsatserna berättar hon om hos Harvard Business Review.

En av dessa är Dr Jim Mitchell, tidigare direktör för Oracle Laboratories, som lyfter fram empati och hög självkännedom som två av viktigaste egenskaper en person måste besitta för att kunna bli en bra chef. Ett exempel på bra självkännande hos en chef är att förstå att stora kunskaper man har om en verksamhet faktiskt kan leda till att en ineffektiv detaljstyrning av medarbetarna.

Läs mer:

Enligt Martin Brauns, före detta vd för konsultföretaget Interwoven, säger att en blivande ledare behöver ha en förmåga som Brauns kallar horizon, på svenska horisont. I det här sammanhanget handlar om att en chef måste kunna se bortom horisonten för att hela tiden förstå vad nästa steg eller utmaningar i en pågående process kommer att innebära.

Det är också avgörande att en framtida ledare har en djupare förståelse av vad det innebär att bli chef i just denna specifika organisation. Hur ser kulturen ut på arbetsplatsen? Vad finns det för slags kompetens inom organisationen? Vad finns det för resurser och begränsningar på arbetsplatsen? Det är några av de frågor som en blivande chef måste förstå, enligt Anna Ranieri.

Läs mer:

Ranieri har också tagit fram ett par frågor som enligt henne måste ställas under arbetsintervjuer med framtida chefer, bland annat:

  • Hur har du jobbat med att utveckla din personkännedom?
  • Hur gör du för att hitta balansen mellan att leda det dagliga arbetet och samtidigt ha koll på långtgående mål?
  • Har du någonsin lett en grupp utanför arbetet som har hjälpt dig att utveckla ditt ledarskap?
  • Vilka ser du som största utmaningarna med att leda detta teamet i nuläget?
  • Vilka av dina kollegor har redan sett din förmåga att arbetsleda en grupp eller ett projekt?

I sin undersökning har Anne Ranieri identifierat fyra vanliga negativa följder för verksamheten av att ha en chef som exempelvis saknar en djupare självkännedom:

  • Chefen gör uppgifter som egentligen borde delegeras till medarbetare.
  • Chefen tar tillbaka arbetsuppgifter som delegerats eftersom de tror att de kan göra dessa bättre än de anställda.
  • Chefens kommunikation är bristfällig, vilket ofta leder till att den anställda blir osäker på sina arbetsuppgifter.
  • Chefen detaljstyr på ett sätt som gör att den anställda inte få förmågan att växa i sin roll.

Gilla Ingenjörskarriär på Facebook!