Så skriver du dina ansökningshandlingar

Foto: Alamy

GUIDE. Ett cv ska ge en snabb och tydlig bild av dina arbetslivserfarenheter, utbildning, språk- och datakunskaper samt övriga meriter såsom certifikat och utmärkelser. Det är subjektivt hur ett bra cv ser ut, men vissa generella regler finns ändå att följa.

Var kortfattad

Ett cv ska vara kort och koncist och bör inte vara längre än två sidor. Rekryterare lägger ofta inte mer än 30 sekunder på att läsa ett cv för att avgöra om du är rätt person för tjänsten. Om du har en lång eller specifik erfarenhet så kan cv:t vara längre, det viktigaste är dock att informationen är relevant för tjänsten du söker. Man kan ofta korta ner sitt cv genom att exempelvis ”klumpa ihop” erfarenheter som är äldre än tio år eller använda punktlistor för att beskriva sina arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Foto eller inte?

Bifoga gärna ett foto i din ansökan. En bild gör det lättare för rekryteraren att särskilja olika kandidater. Om du har med ett foto så välj en enkel och stilren ansiktsbild med neutral bakgrund.

Använd nyckelord

Rekryterare brukar utgå från kundens kravprofil och “prickar av” om den sökande har de erfarenheter och kunskaper som efterfrågas för tjänsten. Plocka därför ut nyckelord i annonsen och utgå från dem när du berättar om dina yrkesmässiga mål och dina tidigare arbeten.

Cv eller meritförteckning?

Använd ett cv i stället för en meritförteckning. Ett cv är mer utförligt än en meritförteckning och är den form som används mest internationellt. Förutom dina meriter så innehåller cv:t även information om dig själv, dina intressen samt en beskrivning av dina arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Kronologiskt eller funktionellt cv?

Ett kronologiskt cv är det vanligaste cv-formatet. Där listar du dina erfarenheter, kunskaper och meriter under tydliga rubriker, med den senaste erfarenheten först. Fördelen är att det kronologiska cv:t är lättöverskådligt. Nackdelen är att du är bunden till den kronologiska ordningen, vilket kan avslöja eventuella luckor i ditt cv.

Det funktionella cv:t är mer inriktat på de kompetenser och färdigheter som är relevanta för tjänsten du söker. I ett funktionellt cv grupperar du dina prestationer under olika teman och rubriker – vilket är bra då karriären inte varit spikrak eller för dig som är nyutexaminerad utan någon större arbetslivserfarenhet. Det funktionella cv:t är svårare att läsa än det kronologiska och kan skapa frågor kring de perioder du inte har redovisat.

...eller en kombination av båda

Du kan också kombinera cv-modellerna genom att både dela upp cv:t i olika teman och presentera dina erfarenheter, kunskaper och meriter i kronologisk ordning.

Rubriker som bör finnas med i ett cv:

- Mål – Några korta kärnfulla meningar om dina yrkesmässiga mål anpassade efter tjänsten du söker.

- Kompetens-/Yrkesprofil – Sammanfatta dina mest säljande egenskaper och kompetenser i förhållande till tjänsten du söker.

- Utbildning/Arbetslivserfarenhet – Redovisa den senaste erfarenheten först (högst upp). Ge gärna konkreta exempel på dina framgångar och resultat.

- Övriga meriter/Förtroendeuppdrag – Utmärkelser, diplom, certifikat, stipendier, ideella uppdrag och engagemang, styrelseuppdrag eller idrottsverksamhet.

- Språk- och datakunskaper – Gradera gärna dina kunskaper.

- Personligt – Skriv några korta meningar om dig själv och dina intressen. Om möjligt, försök koppla ihop informationen med tjänsten du söker.

- Referenser – Avsluta med meningen ”Referenser lämnas gärna på begäran”.

Det personliga brevet

Ditt personliga brev ska fungera som en reklambroschyr för dig själv. Målet är att få komma på en intervju där du har möjlighet att berätta mer om vem du är. Lyft fram dina personliga egenskaper och förmågor samt de viktigaste kompetenserna för tjänsten du söker.

Frågor som bör besvaras i det personliga brevet:

- vem du är

- varför du söker jobbet

- vad du kan

- vilka erfarenheter du har

- vad du kan tillföra företaget.

Fånga läsarens intresse

Försök att snabbt fånga läsarens intresse, därför bör ditt brev bör vara luftigt, lättläst och väldisponerat. Skriv kort och kärnfullt, max en A4-sida (helst kortare) och tänk på att informationen ska vara relevant för arbetsgivaren.

Kopiera inte texten från ditt cv

Det personliga brevet ska komplettera ditt cv. Kopiera inte texten från cv:t ordagrant utan lyft fram exempel i brevet som passar för tjänsten du söker. Tumregel: Berätta vad du kan göra för företaget, inte vad företaget kan göra för dig.

Använd nyckelord

Rekryterare använder ofta nyckelord för att hitta rätt profil. Plocka därför ut nyckelorden i annonsen och utgå från dem när du skriver ditt brev. Exempel på nyckelord kan vara "Java", "projektledning", "japanska".

Avslut

Glöm inte att avsluta brevet på ett minnesvärt sätt. På slutet har du chansen att “knyta ihop säcken” och lämna läsaren med en känsla av att vilja träffa dig personligen och få veta mer.

Korrläs texten

Glöm inte att låta någon utomstående korrläsa dina ansökningshandlingar innan du skickar iväg dem, dåligt stavade cv:n och brev riskerar att åka direkt ned i papperskorgen.

Använd pdf-format

Skicka gärna dina ansökningshandlingar i pdf-format, det garanterar att dokumenten ser likadana ut på mottagarens skärm som på din egen. Att skicka ansökningarna i Word-format kan ändra dokumentens utseende beroende på vilka inställningar mottagaren har i sin läsare.

Checklista för ansökningshandlingar

Visa dig från din bästa sida med ett välskrivet cv. Följ Ingenjörskarriärs checklista här nedanför steg för steg för att inte missa de små och stora detaljerna som kan göra skillnad i jobbsökandet.

Ordkunskap för arbetssökaren

Cv

Curriculum vitae betyder levnadsbeskrivning på latin och är en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter, intressen, arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Meritförteckning

Till skillnad från ett cv som är mer utförligt så ska en meritförteckning på ett enkelt och kortfattat sätt ge information om dina utbildningar, anställningar, övriga meriter och tidpunkten för dessa.

Funktionellt cv

Du kan lista dina kunskaper och färdigheter på olika sätt. Det vanligaste är att göra en lista i kronologisk ordning. Ett annat sätt är att skriva ett så kallat funktionellt cv där du listar färdigheter som du skaffat dig i yrkeslivet eller på andra sätt. Du ordnar de förmågor/kunskaper som du vill ha med under olika teman.

Ett funktionellt cv är bra att använda när du söker arbete inom ett nytt yrkesområde eller om du är nyutexaminerad utan någon större arbetslivserfarenhet.

Förslag på rubriker: Målsättning, Profil, Administration, Marknad, Försäljning, Inköp, Datakunskaper.

Checklista

Numrera ditt cv 1 (2) och 2 (2) och så vidare. Detta för att intressanta cv:n ofta skrivs ut och sidor kan blandas ihop.

Skriv datum och mottagarens namn (om det finns angivet).

Skriv dina kontaktuppgifter på samtliga sidor.

Se till att cv:t innehåller följande rubriker: dina kompetenser, dina yrkesmässiga mål, dina tidigare anställningar, tidigare ansvarsområden/resultat/ förtroendeuppdrag relevanta för tjänsten du söker, din utbildning, språkkunskaper och dina datakunskaper.

Inled ditt personliga brev med en slagkraftig rubrik.

Berätta vem du är, varför du söker jobbet, vad du kan tillföra företaget och varför du vill arbeta just där.

Kontrollera att cv och brev har samma typsnitt, färgtema etcetera.

Be en vän att granska och korrekturläsa ditt cv och personliga brev. Dåligt stavade ansökningshandlingar ger ett slarvigt intryck.

Gör om dina ansökningshandlingar till pdf- format för att säkerställa att texten ser likadan ut på mottagarens skärm som på din egen.

Sveriges Ingenjörers expert Anders Hallgren

Debatt