Karriär

Så sätts din lön

Foto: Alamy
Foto: Alamy

GUIDE. Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde. Och insatser, ambitioner och förväntningar ska också kunna ge högre lön.

Publicerad

Detta påverkar din lön

Lönen får du för att utföra ett arbete. Det kan låta enkelt men genom att göra ett bra jobb får man också normalt sett en högre lön. Den påverkas av arbetets innehåll, ansvar och vilken kunskap du har för ditt arbete.

En del i den betalningen kan också vara för att det är ansträngande eller att du får betalt för den arbetsmiljö du har. Det sistnämnda kan vara ersättningar för obekväma arbetstider, eller rent av farliga jobb.

Det finns olika grunder för att bestämma din lön från arbetsgivarens håll. Tre faktorer påverkar i högre grad:

- Arbetets innehåll
- Marknaden
- Din prestation

De två första kan du titta på innan du väljer att ta anställning, den sista kommer efter att du börjat arbeta.

Fast eller rörlig lön

Får du tillräckligt hög lön kanske du väljer att strunta i om företaget har kollektivavtal. Tänk då på att du själv måste se till att betala in pengar till din tjänstepension och att du har försäkringar som skyddar dig. Kontrollera alltid vad det kostar innan du skriver på ett anställningsavtal hos en arbetsgivare utan kollektivavtal.

Först en hög månatlig ersättning för ditt arbete, sen är det bra om det kan utökas med en rörlig del, men bara om du i så fall kan påverka den lönedelen.

Den lön du får ska vara individuell och differentierad. Det innebär att inte alla kommer att få samma lön, utan du ska själv kunna påverka din lön genom goda arbetsinsatser, ökat ansvar eller genom att utföra ett svårare arbete.

Föräldraledighet ska inte påverka negativt

Eftersom du är anställd har du självklart rätt till löneutveckling även om du är föräldraledig. Föräldraledighetslagen förbjuder missgynnande på grund av ledigheten. Du ska alltså ha samma löneutveckling som om du hade varit på plats. Läs fler tips i expertguiden Föräldraledighet.

Löneskillnader på grund av kön är inte acceptabelt

Lönen ska baseras på kompetens och prestation och vara oberoende av kön. Lönestatistiken visar att löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga ingenjörer, med hänsyn tagen till ålder, befattning och antal yrkesverksamma år är 4-6 procent. En handlingsplan för jämställda löner ska finnas /upprättas av arbetsgivaren.

Checklista för dig som vill få ett lönelyft

Hur förhandlar jag upp min lön och vad är en rimlig lönenivå för mitt arbete? Ingenjörskarriärs checklista kan fungera som en utgångspunkt för löneförhandlingen.

Checklista

Hitta en arbetsgivare som ger bra löner.

Arbeta bra och se vad företaget värdesätter resultatmässigt.

Jämför med andra ingenjörer.

Genomför lönesamtal förberedd.

Byt arbete om du inte får upp din lön tillfredsställande.