Karriär

Så mycket vinner chefen på att lyssna medvetet

Dina anställda mår bättre när du verkligen lyssnar på vad de säger. Och det finns pengar att spara på medvetet lyssnande, påpekar experten. Foto: Science Photo Library / TT
Dina anställda mår bättre när du verkligen lyssnar på vad de säger. Och det finns pengar att spara på medvetet lyssnande, påpekar experten. Foto: Science Photo Library / TT

Anställda som upplever att de blir lyssnade på blir mer kreativa, binder sig till företaget, mår bättre och är nöjdare.

Publicerad

Dags att söka nytt jobb? Här hittar du de hetaste ingenjörsjobben!

Det visar forskning, enligt Tuula-Riitta Välikoski som är docent i rättssalskommunikation och uni­versitetslektor vid Tammerfors universitet i Finland. Hon forskar i lyssnande.

I arbetslivet kan dåligt lyssnande också leda till förlorade pengar.

– Ett företag kan förlora hundra­tusentals kronor i ett projekt, till exempel på grund av att det blir en krock mellan arbetsinstruktioner och genomförandet. Instruktionerna kan ha varit oklara, eller så lyssnade mottagaren inte tillräckligt noga och den som gav instruktioner försäkrade sig inte om att den andra förstod instruktionerna, säger Tuula-Riitta Välikoski.

Lyssnandet kan delas in i sex delar

Förmågan att lyssna är en väsentlig del av kontakten med kunder eller ­patienter. I en finsk undersökning visade det sig att ungefär 30 procent av anklagelserna om felbehandling i vården inte skulle ha lett till fortsatta åtgärder om kommunikationen i vårdrelationen hade fungerat och i synnerhet om vården lyssnat på patienten.

Lyssnandet kan delas in i sex olika delar enligt den så kallade Hurier-modellen som ursprungligen skapades av professor Judi Brownell. Där delas lyssnandet in i att höra, förstå, minnas, tolka, utvärdera och svara.

”Bli medveten om svaga punkter”

Ofta är någon del starkare än den andra. Någon kan minnas väl vad som sagts och upprepa det, men förstår inte nödvändigtvis vad som sagts eller innebörden av det. En annan kan vara en ivrig tolkare av budskapet, men det visar sig i diskussionen att hen inte förstått budskapets innehåll. En tredje kan vara snabb på utvärdering, men kommer inte ihåg vad som sagts i början av ett långt samtal.

– Alla kan utveckla sin förmåga att lyssna. Man behöver bli medveten om sina svaga punkter som lyssnare, och träna på dem.

Läs om hur du blir en aktiv lyssnare - och om lyssnandets sex delar hos Personal & Ledarskap

Hur är du som lyssnare?

Ingen är enbart en typ av lyssnare, men tyngdpunkten ligger ofta på ­någon typ. Tuula-Riitta Välikoski, docent i rättsalskommunikation listar fyra slags lyssnare.

Människoinriktad

 • Fokuserar på människan, bryr sig om andras känslor och gemensamma intressen.

 • Startar dialog med andra.

 • Kritiserar sällan lyssnaren.

 • Kan leva in sig för mycket.

Innehållsinriktad

 • Fokuserar på argument och innehåll.

 • Mottar gärna utmanande information och värderar den mångsidigt ­innan hen bildar sig en uppfattning.

 • Hen kan skrämma diskussions­partnern med kniviga frågor.

 • Tar tid på sig för att bilda sig en ­uppfattning och ta ett beslut.

Aktivitetsinriktad

 • Vill att talaren snabbt ska komma till pudelns kärna, ger tydlig respons på förväntningarna på samtalet och koncentrerar sig på att förstå saken som diskuteras.

 • Blir otålig med en långsam talare.

 • Kan verka överkritisk.

 • Ser inte känsloaspekten som ­betydelsefull i diskussioner.

Tidsinriktad

 • Föredrar snabb kommunikation som håller tidtabellen och definierar gärna tiden hen är beredd att sätta ner på ett samtal.

 • Kan begränsa kreativiteten med tidsgränser.

 • Avbryter lätt en talare som drar ut på tiden. Kan ha svårt att koncentrera sig på att lyssna om talaren drar ut på tiden.