Karriär

Så lyckas du under första tiden som chef

Foto: Alamy
Foto: Alamy

GUIDE. Det är ett stort förtroende att ha blivit vald till chef! Med chefsrollen följer en mängd nya arbetsuppgifter som kräver kunskap och bra uppbackning för att klara av. Genom att vara påläst och ha en prestigelös hållning så är chansen stor att du lyckas i det nya yrket.

Publicerad

Bra start som nybliven chef

För att få en bra start i din nya yrkesroll så behöver du vara öppen för nya lärdomar och medveten om vad arbetet innebär. Du kan komma att behöva både råd och stöd för att kunna hantera din nya roll på ett bra sätt. Även om du är ordentligt förberedd och välutbildad så är sannolikheten stor att du kommer att ställas inför nya och oväntade situationer.

Mycket att ta in och vänja sig vid

Den första tiden som chef kan vara omvälvande på många sätt. Kanske många nya människor att lära känna och nya rutiner att komma ihåg. Du ska också bygga upp ett förtroende mellan dig och medarbetarna, vilket inte är gjort i en handvändning. Att bli chef över sina tidigare kollegor kan innebära att de nu ser på dig med nya ögon.

Skynda långsamt?

Som nybliven chef kan det ligga en fara i att vilja för mycket för snabbt, sätt därför upp realistiska mål för vad som ska hinnas med under arbetsdagen. Ta fasta på det som är viktigast att få gjort och ha som mål att slutföra dessa uppgifter. Du måste dessutom delegera för att få tid över för chefsjobbet, att göra det är också ett sätt att motivera, engagera och visa förtroende för medarbetarna.

Strukturera mera

Kolla inte mejlen mer än ett par gånger per dag och var ytterst selektiv med vilka du väljer att spara. Lägg mejlen i ett väl strukturerat mappsystem där du lätt hittar. Inkorgen ska inte vara en förvaringsplats för referensmaterial.

Effektiva möten

Undvik mötesträsket! Ställ dig alltid frågan: vad är syftet med mötet?

Se till att vara väl förberedd inför sammanträdena och avsätt tid till förberedelser i din kalender. Uppmana mötesdeltagarna att i god tid tänka igenom vad de vill att mötet ska handla om och boka halvtimmesmöten i stället för långkörare som bara tröttar ut deltagarna. 

Nätverka

Rollen som chef ger tillgång till mycket information, inflytande och nya kontakter. Men det kan också kännas ensamt att inte kunna prata om allt med dina medarbetare. Därför är det viktigt att ha ett väl fungerande nätverk av personer som har erfarenhet av chefsyrket och som du kan utbyta tankar och idéer med.

Checklista - första tiden som chef

Hur klarar du första tiden i en ledande befattning utan att drunkna i möten och arbete? Ingenjörskarriärs experter tipsar om punkter att tänka på.

Checklista

Boka in individuella möten med var och en av dina medarbetare. Be dem beskriva läget (så som han eller hon ser det) och ge uttryck för vilka förväntningar de har på dig. Lyssna, iaktta och lär av vad du erfar.

Överblicka och planera framåt. Medan dina medarbetare har fokus på det kortare perspektivet är ditt jobb att tänka mer långsiktigt och ha fokus på vad som ska hända de närmaste åren eller på ett par års sikt. Du måste också ta hänsyn till vad som är bäst för företaget/verksamheten.

Förankra dina idéer. Tänk på att ditt jobb är att förankra idéer och planer hos dina medarbetare, du måste få dem att känna sig delaktiga och engagerade i verksamheten. De mål som sätts upp måste vara realistiska och begripliga och de måste följas upp.

Uppmuntra intern marknadsföring. Uppmana dina medarbetare att berätta vad de gör för verksamheten och glöm inte att själv göra detsamma. Om ni inte talar om för andra inom företaget vad ni gör så finns det en risk för att ingen lägger märke till era insatser.

Var rättfram och konsekvent i ditt språk och dina åsikter. Var också tydlig med vilka dina grundläggande värderingar är. Räkna inte med att andra ska kunna läsa dina tankar.

Glöm inte att ta hand om dig själv. Tänk på att du själv måste må bra, det gör dig till en bättre chef. Prata med andra chefer om hur du upplever ditt arbete och lyssna till vad de har att berätta om sina yrkeserfarenheter.

Skaffa dig ett nätverk som kan bestå av andra chefskollegor på arbetsplatsen eller externa chefer. Ta chansen om du har möjlighet att få en mentor med relevant chefserfarenhet, det hjälper det dig att växa i din ledarroll.

Delegera, inse att du inte kan göra allting själv.