Karriär

Så jobbar svenska teknikföretag i coronakrisen

Susanne Castwall, Sweco. Foto: Sweco
Susanne Castwall, Sweco. Foto: Sweco
Maria Lindfelt, WSP. Foto: Nicola Evans
Maria Lindfelt, WSP. Foto: Nicola Evans
Karin Hallstan, Scania. Foto: Kjell Olausson/Scania
Karin Hallstan, Scania. Foto: Kjell Olausson/Scania
Claes Eliasson, Volvo AB. Foto: Volvo AB
Claes Eliasson, Volvo AB. Foto: Volvo AB
Irene Krohn, Telia. Foto: Birgitte Grenfeldt
Irene Krohn, Telia. Foto: Birgitte Grenfeldt
Therése Treutiger, Microsoft. Foto: Microsoft
Therése Treutiger, Microsoft. Foto: Microsoft
Stefan Elfström, Volvo Cars. Foto: Volvo Cars
Stefan Elfström, Volvo Cars. Foto: Volvo Cars

Att jobba från ett hemmakontor har blivit vardag för många under coronapandemin. Är det dags att gå tillbaka till kontoren snart – eller är hemmajobbandet här för att stanna? Ny Teknik har frågat teknikbolag i Sverige.

Publicerad

Flera utländska teknikjättar ser framför sig att många anställda får fortsätta att jobba hemifrån, även efter coronakrisen. Twitters vd Jack Dorsey sa nyligen att att de anställda får jobbba hemma ”för alltid” om de vill. Google och Facebook planerar för att merparten av de anställda arbetar hemifrån under hela 2020.

I Sverige är de teknikbolag som Ny Teknik har talat med avvaktande om hur hösten ser ut. Men flera företag tror på mer distansarbete i framtiden.

Microsoft: ”Inga permitteringar i Sverige”

Sedan den 16 mars har Microsoft uppmuntrat sina medarbetare att arbeta hemifrån och använda digitala samarbetsverktyg för att hålla kontakt med sina arbetslag, kunder och partners, så mycket som möjligt. Inga permitteringar har varit nödvändiga i Sverige.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer, men vi är vana vid att arbeta efter det arbetssätt som vi kallar ”det nya arbetslivet” som innebär att vi kan arbeta digitalt när, var och hur det passar oss bäst, säger Therése Treutiger, vice vd och Marketing & Operations Lead på Microsoft i Sverige.

Microsoft utvecklar digitala verktyg som används av väldigt många nu under pandemin, vid videomöten, konferensmöten eller undervisning på distans. I den egna verksamheten lägger Microsoft mycket fokus på effektivitet vid distansarbete med hjälp av de digitala verktygen.

Therése Treutiger understryker att det digitala mötet trots allt inte kan ersätta det fysiska, men hon tror att många organisationer kommer att hitta ett bättre samspel mellan hur man har arbetat traditionellt sett och hur man kommer att arbeta efter corona.

Vad gäller tester för covid-19 så vägleds Microsoft Sverige av huvudkontoret i USA, men undersöker möjligheterna lokalt.

Spotify: Personal får jobba hemma året ut

Medan de anställda långsamt börjar återvända till sina kontor säger Spotify samtidigt att alla får jobba hemma året ut – om de så vill. Det bekräftar bolaget för nyhetssajten Music Business Worldwide, skriver TT.

”Vi kommer även fortsättningsvis att följa riktlinjerna för varje stad och öppna våra kontor gradvis när vi bedömer att det är säkert. Ingen kommer att behöva komma in till kontoret, och alla anställda kan välja att jobba hemifrån året ut”, säger en talesperson till sajten.

Spotify har runt 4 400 anställda, varav 1 400 i Sverige, enligt den senaste årsredovisningen.

Volvo Cars: Kollar temperatur och blodsyremättnad

Hos Volvo Cars är merparten av personalen korttidspermitterade och arbetar 60 procent av normal arbetstid. De anställda jobbar både på arbetsplatsen och hemifrån, beroende på överenskommelse. Några tester för covid-19 är inget som det har fattats några beslut om i dagsläget.

– Vi har välkomststationer på arbetsplatsen där våra anställda kan kolla sin kroppstemperatur och blodsyremättnad. Det kommer inte att ge svar om personen har coronaviruset eller inte, men det gör det lättare att upptäcka symptom, säger Stefan Elfström vid pressavdelningen på Volvo Cars.

Det är för tillfället svårt att säga när saker kan återgå till det normala för Volvo Cars. Men att jobba på distans har inte varit några problem.

– Det har fungerat oväntat bra att använda de digitala hjälpmedel som finns, även globalt med andra företag. Vi ser en normalisering på Kinamarknaden och även att Europa och USA börjar öppna upp från en låg nivå, säger Stefan Elfström.

Sandvik: ”Inte otänkbart med mer distansarbete i framtiden”

Sandvik har som allmän rekommendation att jobba hemifrån för dem som kan. Däremot så finns det vissa medarbetare som måste vara på plats.

– Det är inte otänkbart att vi i framtiden kommer att jobba mer på distans. Det blir en viktig del att analysera och dra lärdom också av vilka fördelar krisen inneburit, säger Martin Blomgren, presschef vid Sandvikkoncernen.

För att minska smittspridning har de begränsat kontaktytorna på kontor och andra arbetsplatser, planerat om skiftbyten och lunchrutiner.

En stor del av Sandviks anställda i Sverige är permitterade. Martin Blomgren vill inte spekulera i när allt kan återgå till det normala, men hoppas kunna se en förbättring så snart som möjligt.

– Det är en unik situation vi står i. Vi följer rekommendationer och försöker anpassa oss efter situationen, säger han.

Sandvik har i nuläget inga planer på att testa sina medarbetare för covid-19, men det återstår att se om möjligheten kommer att finnas.

Scania: ”Vi har en digital resa framför oss”

Scania följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de medarbetare som kan jobba hemifrån gör det.

– Här jobbar vi både hemma och på plats i fabriken, det är svårt att bygga lastbilar hemifrån, säger Scanias presschef Karin Hallstan.

Just nu har Scania full produktion, men ett tag stod den helt stilla i sex veckor, och nästan alla medarbetare har permitterats på grund av produktionsstopp. Många jobbar två dagars vecka i stället för fem, vilket är en jätteomställning, förklarar hon.

– Vi har behövt göra kraftiga prioriteringar. Vad som ska pausas och vad som måste fungera som vanligt, säger Karin Hallstan.

Scania planerar inte att låta medarbetare jobba mer på distans i framtiden, däremot kommer det att bli enklare att genomföra arbete hemifrån om det skulle behövas.

– Vi måste garanterat bli bättre på att hantera arrangemang och event på distans. Vi har en mer digital resa framför oss, säger Karin Hallstan.

Scania följer diskussionerna om tester, men inte tagit några beslut om anställda ska testas för covid-19.

Telia: ”Ett antal medarbetare kommer att behöva lämna oss”

Sedan mitten av mars månad arbetar de flesta medarbetare hos Telia hemifrån, förutom vissa med affärskritiska funktioner, som till exempel de som har hand om driftövervakning och kundtjänst.

– Omställningen har fungerat bra, vi har ett flexibelt arbetssätt sedan länge och är vana vid det även om det här såklart är en exceptionell situation, säger Irene Krohn, presschef på Telia.

Den ekonomiska osäkerhet som coronaviruset fört med sig har gjort att Telia vill rusta sig ordentligt för framtiden.

– Vi är mitt i en omställning som tyvärr innebär att ett antal medarbetare kommer att behöva lämna oss, säger Irene Krohn.

I dagsläget testar Telia inte sina medarbetare för covid-19, men kommer att följa de råd som ges från myndigheter.

WSP: Återvänder till kontoren när Folkhälsomyndigheten säger ok

Coronakrisen har medfört att cirka 80-90 procent av alla anställda på teknikkonsultbolaget WSP jobbat hemifrån i snart två månader. Företaget har dock valt en flexibel modell där kontor varit öppna för medarbetare som exempelvis behöver särskild utrustning.

Pandemin har inneburit att det digitala arbetssättet fått en extra skjuts.

− Det viktiga när vi kommer ut på andra sidan är att ta vara på all kreativitet och alla nya lösningar som vi blivit så vana vid att använda för att rusta WSP ytterligare inför en delvis ny verklighet, säger företagets hr-chef Maria Lindfelt.

Tidpunkten för när anställda kan jobba på kontoren igen avgörs av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

− Vår nuvarande modell kommer att gälla fram till semestern, men självklart kan vi behöva hålla fast vid restriktionerna längre än så om smittspridningen fortsatt är stor i landet, säger Maria Lindfelt.

Semcon: Merparten arbetar hemifrån

Tidigt under pandemin anpassade det internationella teknikföretaget Semcon sin verksamhet efter lokala rekommendationer på företagets olika marknader, och merparten av Semcons anställda jobbar för närvarande hemifrån. Omställningen uppges ha fungerat bra eftersom verksamheten är anpassad för distansarbete.

Tidpunkten för en återgång till ordinarie arbetsplatser kommer att skilja sig åt mellan olika länder och kontor. Företaget följer utvecklingen och kommer att utgå från myndigheternas rekommendationer, verksamhetens karaktär och medarbetarnas trygghet.

AB Volvo: Myndigheternas rekommendation avgör

Volvokoncernen har permitterat hälften av sina totalt 100 000 medarbetare globalt, varav cirka 20 000 i Sverige. Under korttidspermitteringen mellan den 23 mars och 22 september har tjänstemän i Sverige uppmanats att arbeta hemifrån förutsatt att det fungerar utifrån affärsbehovet.

− Min bild är att det under omständigheterna har fungerat bra, säger AB Volvos presschef Claes Eliasson.

Möjligheten att så småningom gå tillbaka till kontorsarbete avgörs av lokala rekommendationer i det 190 länder där koncernen har sin verksamhet.

Afry: Plan för sakta återgång till kontoren

Teknikkonsultbolaget Afry gick över till distansarbete redan i mitten av januari, främst inom företagets verksamhet i Kina. Därefter har man successivt ställt om på övriga marknader för att skydda personal och upprätthålla kundleveranser. Det innebär att alla medarbetare som kan arbeta hemifrån nu gör det.

Företaget befinner sig i en fas där utvecklingen följs noggrant för att medarbetare i sakta takt ska kunna återgå till arbetsplatserna, men när detta kan ske är fortfarande oklart.

Sweco: ”Vi planerar för en återgång”

Alla medarbetare på företaget Sweco har sedan den 17 mars uppmanats att arbeta från sina bostäder, som utrustats med extra datorskärmar och kontorsstolar för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Medarbetare som exempelvis använder tunga programapplikationer kan dock fortfarande arbeta på kontoren, under förutsättning att de är friska och håller social distans.

Nuvarande riktlinjer för distansarbete utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gäller tillsvidare.

− Vi planerar för en återgång till våra kontor, men exakt hur och när det kommer att ske vet vi inte i dag, säger Susanne Castwall, hr-chef för Sweco i Sverige.

Ericsson: 85 000 anställda jobbar hemifrån

Det globala telekombolaget har uppmanat alla anställda att jobba hemifrån under coronakrisen. Det innebär att omkring 85 000 av företagets totalt cirka 99 000 medarbetare har ställt om till distansarbete. I Sverige jobbar 90 procent av personalen hemifrån sedan mitten av mars. Företagets anställda är vana att jobba på distans och pandemin har inte nämnvärt påverkat verksamheten.

När länder börjar öppna upp igen, och situationen möjliggör mer normala arbetsvillkor, kommer Ericsson att använda en försiktig strategi för en säker tillbakagång till kontoren. Strategin utgår från rekommendationer från lokala myndigheter och WHO. 

Einride: Pandemin leder till mer distansarbete framöver

På Einride, som utvecklar självkörande lastbilar, har alla anställda rekommenderats att jobba hemifrån sedan två månader tillbaka. Det finns dock möjlighet att arbeta på kontoren så länge Folkhälsomyndighetens råd och regler följs. 

Företagets plan är att långsamt och gradvis återgå till att arbeta på de två kontoren i Göteborg och Stockholm, men man följer myndigheternas råd. En förberedelse finns för att den rådande situationen i viss mån kommer att påverka kontoren året ut. 

Einride bedömer att erfarenheterna från pandemin kommer att påverka företagets arbetssätt även framöver, med fler digitala verktyg och anställda som inte är beroende av att ha ett skrivbord på ett kontor.