Karriär

Så får du hela teamet att jobba mot samma mål

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Som arbetsledare eller entreprenör måste du tänka ett par steg i förväg. Här är några tips på hur du kan få medarbetarna att göra detsamma.

Publicerad

Det är sajten Small Business Trends som frågat tio ledarpersoner från nätverket Young Entrepreneur Council: Hur får du ditt team att ”tänka stort” samtidigt som de måste fokusera på en specifik uppgift?

Här följer några av de svarandes bästa tips:

1. Var metodisk. Lyft fram målarbetet med ett OKR-system. OKR står för Objectives and Key Results, fritt översatt mål och nyckelresultat. Det innebär att man ställer upp ett mål, och olika mätbara, konkreta delresultat som leder fram till målet. Delresultaten är offentliga för alla på företaget, så det blir lätt för ett team att se vad ett annat arbetar med – och att se hur de olika teamens uppgifter relaterar till varandra. Systemet utvecklades på Intel, och används idag av Google, Twitter, Zynga med flera.

2. Ge feedback – regelbundet. Månatliga uppdateringar visar medarbetarna hur långt projektet kommit, och tydliggör hur det de jobbar med i stunden bidrar till det planerade slutmålet.

Läs mer:

3. Underlätta. Om arbetsflödet går så smidigt som möjligt, förenklar det inte bara medarbetarnas uppgifter här och nu – det gör också helhetsbilden tydligare för dem.

4. Ställ följdfrågor. Vilka aspekter av verksamheten kommer din arbetsuppgift att påverka? Och hur kommer dessa aspekter att påverka andra aspekter? Exempel: Om svaret på första frågan är kunderna kommer att bli nöjdare, så lär svaret på andra frågan bli företagets renommé kommer att bli bättre. Detta hjälper den enskilde medarbetaren att se sin uppgift som en del av helheten.

5. Krångla inte till det. En gammal hederlig whiteboard-tavla, helst modell större, är fortfarande ett fantastiskt medium för att visa alla vad som händer och vart ni är på väg.