Karriär

Rapport: Här är kompetensen techbranschen vill ha

Fredrik von Essen, författare till rapporten om it-branschens kompetensbehov. Foto: Anette Persson
Fredrik von Essen, författare till rapporten om it-branschens kompetensbehov. Foto: Anette Persson

Tiotusentals nya medarbetare behövs inom it-området under kommande år. Allra mest eftertraktade är programmerare, spelutvecklare och ai-specialister, visar en ny rapport.

Publicerad

Infrastrukturutbyggnaden av bredband och 5g. Stora mängder data som genereras och måste hanteras. Utvecklingen av artificiell intelligens, automatisering och smarta system. Och mitt i allt en pandemi som medfört en ökad efterfrågan på molntjänster, videolösningar och stödsystem för exempelvis e-handel. Den snabba utvecklingen på många områden ökar behovet av it-kompetens-

− Mycket händer nu samtidigt med digitalisering som gemensam nämnare, konstaterar Fredrik von Essen, författare till branschorganisationen It- och telekomföretagens nya rapport om kompetensbristen inom techområdet.

Rapporten slår fast att ytterligare 70 000 personer behöver anställas inom techbranschen fram till 2024. Störst brist väntas på specialister inom ai, data science och spelutveckling. Sett till antal är dock behovet av programmerare störst.

− Det finns två övergripande trender i kompetensbehovet. Dels det rent kvantitativa behovet av folk som jobbar med systemutveckling, där programmering i olika former är kärnkompetensen, dels ett mer kvalitativt behov som handlar om analys och bearbetning av den data programmerarna utvecklar.

Brist på it-kompetens

Bristen på it-kompetens är inget nytt och att 70 000 nya medarbetare behövs signalerades redan i förra rapporten från 2017. Så varför händer inget?

Fredrik von Essen menar att svårigheten att hitta en långsiktig lösning på kompetensbristen handlar om att ansvaret för it-frågorna och digitaliseringen i dag är splittrat mellan olika politikområden, myndigheter, akademi och näringsliv. Det gör att utvecklingen och enskilda initiativ spretar i olika riktningar.

− Vi behöver ha någon från centralt håll som äger och driver den här frågan. Olika aktörer behöver även gå samman.

Men det finns också utrymme för självkritik inom techbranschen, medger Fredrik von Essen.

− Vi har en hemläxa att göra för att bli mer attraktiva för många fler och framstå som en spännande framtidsbransch för alla. Vi måste bli mer inkluderande så vi inte upplevs som en bransch bara för it-nördar.

Framför allt måste arbetsgivarna lägga mer krut på att få fler kvinnor att intressera sig för it och trivas på arbetsplatserna.

− När det gäller könsfördelningen har vi en utmaning eftersom rekryteringsunderlaget gör att det är svårt för företagen att ha 50-50. Men det är ingen anledning att inte jobba hårdare för full jämställdhet. Här behöver vi nå ut till de företag som inte är så aktiva på det här området.  

Tio åtgärder

Rapporten listar tio åtgärder som tillsammans ska öka tillgången på rätt kompetens. Ett förslag är att regeringen bör inrätta ett så kallat högnivåforum som ska samordna och prioritera satsningar på digital spetskompetens. Bland förslagen finns också kraftfullare insatser för att stärka hela utbildningskedjan och minska avhoppen från universitetens it-inriktade program. Rapporten lyfter också fram att tech-checkar kan underlätta kompetensutveckling av befintlig personal.

Åtgärdslistan är mestadels inriktad på vad regeringen och andra samhällsaktörer kan göra åt bristen, men även branschen måste dra sitt strå till stacken, menar Fredrik von Essen. Ett sätt är att erbjuda fler praktikplatser och även inspireras av initiativ som Tekniksprånget.

− Vi måste hitta former där de som visar intresse för utbildningar får kontakt med branschen på ett tidigare stadium. Här finns ett dilemma att bristen på folk gör att de som jobbar får mindre tid att ägna sig åt handledning. Detta måste vi komma runt på något sätt. 

Den nuvarande bristen på exempelvis dataanalytiker och ai-specialister resulterar även i att företagen nu ”stjäl” kompetens från varandra. Det vore därför önskvärt med mer kompetensutveckling inom företagen, menar Fredrik von Essen.

− Men här behöver arbetsgivare, enskilda medarbetare och det offentliga hitta former för att strukturera och finansiera en sådan kompetensutveckling. Det blir en kostnad när man tar personer ur produktion, säger han. 

Fakta: Rapport om IT-kompetensbristen

Rapporten bygger på en omfattande enkät som besvarats av drygt 200 tech-arbetsgivare under 2020.  

Starkast tillväxt i efterfrågan finns på kompetens inom data science, artificiell intelligens och spelutveckling, men behovet är också stort inom programmering, användbarhet/design och it-säkerhet. Beräknat efter antalet medarbetare som behövs framöver är programmerare, såväl back-end som front-end, mest eftertraktade.  

Under 2018 sysselsatte it- och telekombranschen med tillhörande återförsäljning och service 216 000 personer. Omsättningen var 771 miljarder kronor totalt.