Karriär

Pengar inte allt för att förlänga arbetslivet

Lisa Laun
Lisa Laun

Fler vill gå i pension senare. Men vad är det som lockar kvar oss på jobbet? Inte bara pengar, menar doktorn i nationalekonomi.

Publicerad

Betydligt fler i gruppen 60-64 år är kvar i arbetslivet 2008 jämfört med för sju år sedan, visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

- Det har skett en stor ökning av pensionsåldern, men ekonomiska drivkrafter är inte hela förklaringen. Andra faktorer är bättre hälsa och en förändring av normer, som att fler kanske ser värdet av att ha kvar äldre medarbetare med lång erfarenhet och stor kompetens, säger Lisa Laun, doktor i nationalekonomi och en av författarna till IFAU-rapporten.

Undersökningen har fokuserat på de offentliga systemen, förutom ålders- och förtidspension även tjänstepension, inkomstförsäkringar, inkomstskatt och olika behovsprövade bidrag. Men i staplarna kan arbetsgivare ändå få en hint om vad som gör skillnad i försöken att locka kvar nyckelpersoner med specialkompetens som närmar sig pensionsåldern.

- Det vi ser är att lågutbildade svarar lite mer på ekonomiska incitament, medan högutbildade kanske har råd att bortse från marginalkostnader och helt enkelt kan gå i pension när de känner sig redo, säger Lisa Laun.

Men med det inte sagt att inte ekonomiska morötter kan fungera, menar hon. Nästkommande forskningsprojekt som planeras handlar just om vad som skulle kunna locka oss att jobba ännu längre.

- Det skulle kunna ha större effekt med arbetsgivare som till exempel erbjuder högre lön för att personal ska stanna kvar. Det blir mer konkret för den anställde och en väldigt positiv återkoppling, menar hon.