Karriär

Överläkare anmäler KI för åldersdiskriminering

Publicerad

Fyra överläkare vid KI har anmält sin arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen. Pensionsreglerna är som de är, det är ingen idé att överklaga att de måste gå i pension. Men kanske är de åldersdiskriminerade.

Sedan den 1 januari är diskrimineringslagen utökad till att gälla även ålder. I somras tillsattes en statlig utredning, som ska se om det går att skydda mot åldersdiskriminering på fler områden än i?dag.

Sverige är sist i EU med att införa en lag mot åldersdiskriminering. EU-direktivet skulle ha varit giltigt i hela EU 2003. Sverige fick anstånd.