Karriär

Olof Faxander, Sandvik: ”Vill ha 30 procent kvinnliga chefer”

Olof Faxander, vd Sandvik. Foto: Leif R Jansson / TT
Olof Faxander, vd Sandvik. Foto: Leif R Jansson / TT

Ny Teknik ställde sex frågor till högste chefen för sex av Sveriges största ingenjörsarbetsgivare.

Publicerad

1. På vilket sätt jobbar ni aktivt med att rekrytera fler kvinnliga ingenjörer?

2. Vad blir bättre med fler kvinnliga ingenjörer?

3. Hur stor andel kvinnliga ingenjörer har företaget i dag?

4. Vad har ni som mål?

5. Var sitter motståndet?

6. Hur ska industrin locka fler unga kvinnor till att bli ingenjörer?

Olof Faxander, vd Sandvik.

Andel kvinnor i styrelse: 2/15. Andel kvinnor i ledningsgrupp: 3/10.

1. Vi samarbetar med universitet och högskolor och deltar i rekryteringsaktiviteter och profilerar oss på arbetsmarknadsdagar. Vi deltar också i Tekniksprånget, där vi ger fyra månaders praktik till ungdomar innan de söker till högskolan. Där har vi 63 procent kvinnor i vår senaste kull. De blir viktiga ambassadörer när de kommer till högskolorna.

2. Det blir starkare grupper i företaget. Forskning visar att blandade grupper är effektivare på att lösa problem, och är mer innovativa. Med en hotande ingenjörsbrist måste vi rekrytera i alla grupper, och vi måste ta vara på talangpoolen i företaget.

3. Globalt har vi 20 procent kvinnliga anställda och 17 procent kvinnliga chefer. På ingenjörstunga avdelningar som FoU på Coromant (29 procent) och Material Technologies (36 procent) är andelen högre.

4. De närmaste åren ska 30 procent av våra chefer globalt vara kvinnor. Från 17 procent i dag. Det är ett rejält lyft, men det händer mycket nu på den kanten. Det sker en snabb rekrytering.

5. Jag har varit här några år nu och jag upplever inget motstånd i företaget. Men vi måste jobba med vår attraktivitet. När man väl börjar jobba här så trivs man och stannar. Men vi har generellt lite svårt att rekrytera.

6. Lyfta fram kvinnliga förebilder, det är viktigt för yngre kvinnor som vill göra karriär. Företagen måste erbjuda karriärvägar som går att kombinera med småbarnsåren. Vi jobbar med det. Men man måste inse att det gäller att jobba långsiktigt, och visa upp sig redan innan flickorna väljer utbildningsväg.