”Okunniga domstolar ger risk för utvisning”

2017-02-27 13:23
Att tolka kollektivavtal är en grannlaga uppgift där i princip endast parter kan avgöra den rätta innebörden, skriver debattören Claes Stråth, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet. Foto: Jörgen Appelgren

Spotifys miss leder till att flera av företagets nyckelpersoner riskerar utvisas ur Sverige. Nu kräver experten att okunniga domstolar stoppas från att besluta i den typen av ärenden.

Allmänna domstolar kan inte kollektivavtal är slutsatsen från Medlingsinstitutets tidigare generaldirektör Claes Stråth i en debattartikel i arbetsrättstidningen Lag & Avtal. Det kan få allvarliga konsekvenser för enskilda personer som förlorar jobbet och till och med riskerar utvisning, menar han.

Claes Stråth pekar på att det är svårt att tolka kollektivavtal och att ärenden som rör den här typen av arbetstillstånd inte borde avgöras av migrations- eller förvaltningsdomstol. I stället borde arbetsrättsliga experter i Arbetsdomstolen titta på fallen som rör anställda som riskerar utvisning.

TV4:s kalla Fakta rapporterade om bakgrunden till Spotifyärendet, där företaget ska ha missat att teckna tjänstepension för vissa anställda. Det leder fram till att de får sina arbetstillstånd indragna på grund av teknikaliteter.

Det är inte heller det första fallet där högutbildade tvingas lämna Sverige på grund av den här typen av felaktigheter. Tidigare har ett fall gällande programmeraren Tayyab Shabab från Pakistan uppmärksammats.

Läs Claes Stråths debattartikel här

Angelica Söderberg

Debatt