Karriär

Nya vardagen för fordonsingenjörerna – ”Allt i arbetet är nytt”

Charlotte Shahlaei forskar om arbetsintegrerat lärande vid institutionen för ekonomi och it på Högskolan Väst. Foto: Privat
Charlotte Shahlaei forskar om arbetsintegrerat lärande vid institutionen för ekonomi och it på Högskolan Väst. Foto: Privat
”Epoken med en person per bil är över”, enligt Anna Haupt. Foto: Nevs
”Epoken med en person per bil är över”, enligt Anna Haupt. Foto: Nevs

Hur är det att utveckla framtidens mobilitet och självkörande teknik? ”De känner att deras kompetens inte utvecklas som den borde” säger forskaren Charlotte Shahlaei.

Publicerad Uppdaterad

Ingen har gjort det förut – ingenjörer inom autonom fordonsteknik befinner sig i frontlinjen av en storskalig digital omställning.

Projekten kantas av ständiga och snabba förändringar där kravställning och arbetssätt dagligen måste justeras, ofta i samarbete med externa aktörer som många gånger har en helt annan syn på lösningar.

Dessutom sker teknikutvecklingen i en miljö där företagsledningens, och framtida konsumenters, förväntningar på storslagna resultat är höga. Det här sätter stor press på ingenjörerna.

– Ingenjörerna är inte bara utmanade av att allt i arbetet är nytt. De måste också vänja sig vid konstant förändring. I praktiken är det väldigt svårt att hantera så mycket flyktighet och okända faktorer på jobbet, säger doktoranden Charlotte Shahlaei som forskar om arbetsintegrerat lärande vid institutionen för ekonomi och it på Högskolan Väst.

Intervjuade Nevs-ingenjörer i tre år

I en kommande avhandling har hon velat förstå hur ingenjörer klarar av att hantera den snabba förändringstakten och hur deras kompetens påverkas av den digitala omställningen.

Under tre år har hon intervjuat ingenjörer och chefer på fordonsbolaget Nevs i Trollhättan, som bland annat utvecklar teknik för självkörande bilar. Charlotte Shahlaei bedömer att situationen inte är unik för de ingenjörer som jobbar där.

– Digitalisering medför nästan samma typ av utmaningar för liknande företag som jobbar med avancerad digital teknik och kunskapsintensivt arbete.

”Epoken med en person per bil är över”, enligt Anna Haupt. Foto: Nevs
”Epoken med en person per bil är över”, enligt Anna Haupt. Foto: Nevs

När exempelvis produktionslinor automatiseras blir medarbetarnas tidigare kunskaper inte längre aktuella. Men i utvecklingen av avancerad digital teknik handlar det ofta inte om att ersätta tidigare kompetens. Här är det snarare en gradvis utveckling där kompetens kretsar mycket runt att få grepp om aktuella arbetsuppgifter och förmåga att förutse ständiga förändringar i arbetsförhållandena. 

– Förändringen slutar aldrig och att vara kompetent blir då en aldrig avslutad process.

Kritik mot ledarskapet

Det dagliga jobbet försvåras också av att chefer ofta inte deltar i själva utvecklingsarbetet. Det innebär att tydliga direktiv saknas för vilka arbetsuppgifter som ska göras och vilka problem som ska lösas. När ansvaret för detta flyttas till ingenjörerna tvingas de lägga mycket tid på att övertyga ledningen om vilka redskap som behövs för att de ska kunna utföra sitt jobb.

– Cheferna kan inte riktigt förstå variationerna i den kompetens som behövs. Gapet mellan ingenjörerna och deras chefer blir allt större.

Och när all tid och uppmärksamhet går åt till att definiera själva jobbet och förstå hur det ska göras, finns lite utrymme för ingenjörerna att planera den egna kompetensutvecklingen.

– Tidigare fanns utrymme att fundera över personlig karriärutveckling eller gå kompetenshöjande kurser. Den tiden finns inte nu.

Situationen skapar både stress och frustration. Flera ingenjörer, däribland mjukvaruutvecklare, har valt att lämna företaget.

– De känner att deras kompetens inte utvecklas som den borde. Även om de jobbar med banbrytande teknik, vilket i sig innebär att de är väldigt kompetenta, så visar det sig att det inte är tillräckligt. Man behöver en tydlig idé om vart jobbet ska leda.

”Att lära sig på arbetsplatsen blir mer viktigt”

Charlotte Shahlaei menar att när förändringar sker dagligen inom ett så kunskapsintensivt område måste arbetet ledas mer dynamiskt. Cheferna måste uppmärksamma de skiftande förutsättningarna och vara beredda att snabbt ändra mål och strategier.

De måste även ge ingenjörerna mer tid för egen kompetensutveckling och peka ut vilka kunskaper som kommer att behövas framöver.

– Att lära sig på arbetsplatsen blir ännu mer viktigt. Och mycket av detta lärande kommer från att ha tid att fokusera och hålla koll på vad som är på gång inom industrin. Men om all tid fylls av dagliga jobbutmaningar för det företag man jobbar för tar man bort denna möjlighet från ingenjörerna, säger Charlotte Shahlaei.

Nyligen varslade Nevs om stora uppsägningar. Av företagets drygt 650 anställda varslas 300 om uppsägning, varav 200 ingenjörer.

– Vi kommer att satsa på framtidens mobilitet, bildelning, självkörande, mobility as a service, och den kompetensen vi har inom eldrift, sa Nevs presstalesperson Jonas Hernqvist då till Ny Teknik.

Doktorsavhandling vid Högskolan Väst

Avhandlingen heter ”Competent in the age of digital technologies: On performing ongoing transformation” och publiceras i slutet av året.

I en kort film berättar Charlotte Shahlaei om sin forskning.