Karriär

Ny grupp ingenjörer utbildas

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Vid landets yrkeshögskolor utbildas en ny grupp av ingenjörer. Men de blir varken gymnasieingenjörer eller civilingenjörer. – Det är en mellanutbildningsform, säger Peter Nilsson, rektor på STI, Stockholms tekniska institut.

Publicerad

STI har utbildat ingenjörer tidigare, men haft ett uppehåll sedan slutet av 1980-talet när statsbidraget försvann. Men inom ramen för yrkeshögskolan har institutet nu återupptagit utbildningen. Den första kullen ingenjörer lämnade STI i mitten av juni.

Ingenjörsutbildningen på STI spänner över två år. Studenterna blir alltså varken gymnasieingenjörer eller högskoleingenjörer, så frågan är vad de ska kallas.

– Vi kallar våra för STI-ingenjörer, den benämningen har vi haft sedan 1924. Vi vill inte uppfattas som att vi är inne på högskolans område, säger Peter Nilsson.

Yrkeshögskolan är tänkt att matcha arbetsmarknadens behov av kompetens. Utbildningarna utformas också i samverkan med näringslivet. Studenterna tillbringar en stor del av studietiden på praktik i arbetslivet.

Enligt Peter Nilsson finns det ett stort behov av STI:s ingenjörer på arbetsmarknaden.

– De här teoretiska och praktiska ingenjörerna kan snabbt komma i produktion och sedan utvecklas. Tittar man på småföretag har de svårt att rekrytera civilingenjörer. Dels ska de ha arbetsuppgifter hela tiden på den nivån, sedan är de rädda att bli ett ställe där civilingenjörerna bara studsar till nästa arbetsplats, säger han.

Intresset bland studenterna verkar också vara stort. I princip har STI tre sökande per plats till höstens utbildningar, som ges inom elkraft, elinstallation, järnvägsprojektering och lågenergibyggnader.

Flera yrkeshögskolor utbildar ingenjörer

  • Yrkeshögskolan ersätter successivt den gamla KY-utbildningen, kvalificerad yrkesutbildning. Det är en eftergymnasial utbildning som kombinerar teoretiska studier med en stark arbetslivsanknytning.
     
  • 21 utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ger utbildningar där de examinerade studenterna kallas för ingenjörer. Utbildningarna handlar bland annat om säkerhet, automation, bygg, anläggning, elektronik, virtualisering och VVS.