KARRIÄR

Nu vänder det: Lönerna ökar i snabbare takt

Lönerna tar fart. Arkivbild.

I mars ökade lönerna med 4,5 procent jämfört med samma månad året innan, visar nya siffror från Medlingsinstitutet.

Publicerad Uppdaterad

Reallönerna steg med 2,3 procent jämfört med föregående år, rensat för ränteförändringar (KPIF). Inklusive ränteeffekter (KPI) var ökningen 0,4 procent, enligt rapporten.

”För första gången på två och ett halvt år ökar nu lönerna snabbare än konsumentprisindex inklusive räntekostnader”, säger institutets makroekonom Petter Hällberg i ett pressmeddelande.

Enligt statistiken från Medlingsinstitutet var löneökningstakten i genomsnitt 4,4 procent under årets första kvartal för hela ekonomin – i näringslivet 4,6 procent, och i offentlig sektor 3,7 procent.