Karriär

”Många kvinnor vill visst byta jobb – och bli chefer”

Byggingenjören Maria Paavola. Foto: Fabian Tomt
Byggingenjören Maria Paavola. Foto: Fabian Tomt

Byggingenjören Maria Paavola tröttnade på att höra andra uttala sig om vad kvinnor vill och inte vill i karriären. När hon frågade kvinnorna själva visade sig verkligheten vara en helt annan.

Publicerad

– Ofta får man höra att kvinnor inte vill bli chefer och att det inte finns några kvinnor inom teknikområdet. Jag kände inte alls igen mig i den bild som projiceras på kvinnliga ingenjörer och blev lite förbannad, säger Maria Paavola.

Hon driver ett konsultbolag och jobbar främst med projektledning. För ett halvår sedan startade hon facebookgruppen Teknikkvinnor som idag har över 22.000 medlemmar. För att få medlemmarnas syn på jobbet, och för att få svar på om den bild som målas upp av ingenjörskvinnorna stämmer, gjorde hon en egen enkät och uppmanade medlemmarna i gruppen att svara.

– På tolv timmar fick jag över 1.200 svar och det visade sig att många visst vill byta jobb, byta bransch och bli chef och ledare. Hur ska man någonsin få fler kvinnor att vilja bli ledare om de från början får höra av andra att de inte vill det.

70 procent svarade att de kan tänka sig att byta jobb inom 1–3 år och 50 procent kan tänka sig att byta bransch inom samma tidsperiod.

– Det var förvånande att det var så många. Särskilt att varannan kan tänka sig att byta bransch. Med andra ord kan det inte vara så svårt som företagen säger att rekrytera teknikkvinnor och öka jämställdheten.

Hon betonar att det inte är en vetenskaplig undersökning men konstaterar samtidigt att det tydligt indikerar att karriären har stor betydelse för ingenjörskvinnorna även när de har familj.

– Som kvinna är det svårt att navigera mellan alla synpunkter. Det är inte bra att byta jobb för ofta, men inte heller att byta för sällan. Det är bra att satsa på jobbet, men vem tar hand om barnen?

Under studietiden ser många kvinnor sig själva som framtida chefer och projektledare, men när de kommer ut i yrkeslivet händer något.

– Då är förutsättningarna plötsligt olika. En kvinnlig ingenjör på ett nytt jobb måste ofta börja med att arbeta sig upp till ett mandat som en man har redan första dagen. Och det tar såklart mycket energi att förutom fokus på jobbet hantera så mycket annat runt omkring.

En vanlig uppfattning är att kvinnor inte har den vassaste kompetensen inom det tekniska området. Att de är bra som projektledare men att det är männen som kan tekniken. Men det stämmer inte, enligt Maria Paavola.

– I Teknikkvinnor ser vi att det finns många med djup teknisk kompetens. De kvinnor som syns inom teknikområdet är ofta chefer, men det finns också mycket teknisk expertis som förtjänar att lyftas fram.

På samma sätt som män jobbar kvinnor för att de vill åstadkomma något, och vara med och driva förändringar, poängterar hon.

– Jag tycker själv att karriären är jätteviktig och rolig. Jobbet ger energi – det är inte bara något som tar energi.

Tre tips till arbetsgivare:

– Se till att skapa en kultur som gör att kvinnor vill stanna. Det är ingen ide att bara rekrytera och inte ta hand om befintliga medarbetare så att de stannar. Dessutom är nöjda medarbetare den bästa marknadsföringen vid rekrytering.

– Högsta ledningen måste se mångfald som affärskritiskt för att det ska bli genuint. Det skiner igenom vilka arbetsgivare som verkligen förstår jämställdhet är viktigt och som jobbar för det, och vilka som bara inser att det är att modeord som är smart att använda. Walk the talk – lev dina värderingar.

– Skriv annonserna så att de riktar sig till både kvinnor och män. Det är ett enkelt sätt att locka personer av båda könen.