Karriär

Lönesamtalet – så höjer du din lön

GUIDE. Kollektivavtalet ger dig rätt till lönesamtal. Det är din chans att påverka lönen. Då gäller det att komma väl förberedd.

Publicerad

Förberedelse

För att lyckas i ett lönesamtal eller i en förhandling brukar man säga att förberedelse är nyckeln till framgång. Din chef har förhoppningsvis haft en bra planering av året tillsammans med dig och följt upp dina insatser under året. Ta vara på de bra saker som du gjort som uppskattats av din arbetsgivare.

Det du skapat och bidragit med ska också vara det som de ska bedöma. Fokusera på din egen insats, det vill säga det du kunnat påverka när det kommer till resultatet, snarare än hur hög inflationen är i samhället.

Hitta argument som din chef använt sig av om din arbetsinsats (de bra alltså) och använd chefens egna argument varför du ska ha högre lön.

Presentera dina argument

Beskriv hur du anser att du nått målen och uppfyllt kraven som ställts på dig. Tänk i termer av kompetens, ansvar, prestation.

Bemöt motargumenten

Inte sällan råkar man ut för argument av typen "Vi har inte råd", "Vi måste hålla budget" eller "I år satsar vi på..."

Lågkonjunktur och låg lönsamhet drabbar löneutvecklingen. Arbetsgivaren kan anse att det är ett starkt argument för att ge låga löneökningar. Men det är din prestation, kompetens och det ansvar du har som ska påverka din lön. Din löneökning ska inte begränsas av en budget, även om chefen naturligtvis har att hålla budget.

Många tror att det är det centrala avtalets fastställda löneökning som gäller. Men avtalet säger också att löneökningen ska påverkas av din kompetens och din prestation.

Fler argument för en löneökning

- Välj argument efter arbetsgivarens behov och sätt att se. Visa förståelse, men ta inte tillbaka dina egna argument om de är goda.

- Gör klart att du ser lönen som ett betyg. Får du lägre påslag än andra innebär det ju att du gör ett sämre jobb än de – är det verkligen så?

- Glöm inte övertiden! Håll reda på hur mycket du jobbar över och ta med omfattningen av din övertid i lönesamtalet. Använd gärna funktionen "Beräkna värdet av din övertid".

- Hota inte med att sluta om du inte får en viss lön. Men låt inte heller chefen tro att du blir kvar för evigt.

Checklista för lönesamtalet

Inte nöjd med lönen? Det finns många sätt att slipa dina argument inför lönesamtalet. Följ Ingenjörskarriärs checklista för att komma väl förberedd till förhandlingen.

Checklista

Förbered dig

Beskriv hur du uppfyller kraven på dig. Lista argument. Jämför med andra ingenjörer. Begär lite mer än vad du förväntar dig att få.

Under samtalet

Presentera dina argument om arbetsinnehåll, prestation och marknadslöneläge. Ange ditt lönekrav i ett exakt belopp.

Tomma argument

Godta inte argumenten ”i år satsar vi på de yngre" eller ”vi måste hålla budget”.

Efter samtalet

Formulera tillsammans med din chef realistiska krav och mål för det närmaste året. Tänk framåt och på vad du behöver förbättra.