Karriär

Ljuspunkt i varselmörkret:

Foi söker 50 ingenjörer

Madelene Sandström
Madelene Sandström

Efter flera år av neddragningar vädrar Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, morgonluft. Nu söker den statliga myndigheten omkring 50 nya forskare och ingenjörer.

Publicerad

- Vi har hopp om framtiden. Efterfrågan på våra tjänster har ökat både internationellt och utanför försvaret, säger FOIs generaldirektör Madelene Sandström.

Inom kort går FOI ut med annonser där man söker omkring 50 forskare och ingenjörer med kunskaper inom områden som: undervattensteknik, antennteknik, radar, ir-teknik, IT-säkerhet och molekylärbiologi.

- Listan är lång, säger Madelen Sandström.

- Vi har minskat antalet kompetensområden från 42 till 30. De som är kvar går bra och behöver förstärkas för att vi även fortsättningsvis ska vara internationellt konkurrenskraftiga.

Nyanställningarna kommer efter flera år av neddragningar. Sedan 2005 har antalet anställda minskat från 1 253 till dagens ”en bit över 900”, enligt Madelene Sandström.

Neddragningarna beror på bantningen av försvarsforskningen som gjort att beställningarna minskat från FOIs viktigaste uppdragsgivare: Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

För några år sedan låg de på 900 miljoner kronor om året. Nästa år räknar Madelene Sandström med att beställningarna från Försvarsmakten landar på 700 miljoner kronor. Men samtidigt har de civila och internationella uppdragen vuxit. Nästa år kommer de civila uppdragen att stå för cirka 30 procent av FOIs verksamhet.

- Den kompetens vi har är mycket användbar även för företag och myndigheter utanför försvaret. Ledningssystem som vi utvecklat för det nätverksbaserade försvaret kan till exempel användas vid räddningsinsatser, säger Madelene Sandström.

Ett annat exempel är forskning kring skydd mot kemiska och biologiska vapen som lett till uppdrag från företag inom återvinning och marksanering.

FOI också ökat sitt deltagande inom EUs sjunde ramprogram, särkilt på säkerhetsområdet.

- Det har i sin tur lett till många internationella kontakter som resulterat i nya uppdrag, säger Madelene Sandström.

Hon tycker det känns bra att kunna anställa samtidigt som många andra företag varslar.

- Det gör att det finns goda förutsättningar att få tag i bra personer. Vi får förhoppningsvis fler sökande nu än vad vi hade fått för ett år sedan.

Kommer FOI fortsätta att anställa även under 2009?

– Om nu Sverige och världen har fått upp ögonen för vilken hjälp FOI är för att lösa problem så tror jag inte det stannar vid det här. Jag tror på en ljus framtid.