Karriär

Kvinnor klarar distansstudier bättre

Endast 55 procent av alla studenter som läser en distansutbildning går klart utbildningen. Bäst klarar sig kvinnor som läser ett helt program på distans, där mer än tre fjärdelar slutför studierna.

Publicerad

De som läser på distans är i regel mindre nöjda är dem som studerar på ett campus. De slutför också sina kurser i mycket lägre omfattning.

Bäst av distansstudenterna klarar sig kvinnor som läser ett helt program. Och det är vanligt att distansutbildningarna är helt nätbaserade, där det inte ingick några obligatoriska träffar.

Uppgifterna kommer fram i en enkätundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort, där 17 000 distansstudenter deltog. För att kunna göra jämförelser fick även 4 000 studenter på olika campus svara på samma frågor.

Här är några av resultaten:

* 55 procent av distansstudenterna slutförde studierna. På campus slutförde 81 procent av studenterna utbildningen.

* 77 procent av kvinnorna som läser ett program på distans slutför det. Motsvarande siffra för män är 57 procent.

* 67 procent av distansstudenterna var nöjda med utbildningen. På campus var 81 procent nöjda. Men räknas bara de distansstudenter in som slutförde sin kurs eller sitt program in var 90 procent nöjda.

* 59 procent av de enstaka kurserna på distans var helt nätbaserade, och 24 procent av programmen.

Många av distansstudenterna arbetar vid sidan av. Det är en möjlig orsak till att de inte gör klart sina utbildningar. I SCB:s undersökning var det 38 procent av kvinnorna och 44 procent av männen som arbetade heltid, och 24 respektive 18 procent på deltid.

Undersökningen ställde frågorna till studenter som registrerat sig för kurser höstterminen 2010.

Ny Teknik har skrivit om nya siffror från Universitetskanslerämbetet, som visar på liknande tendens. Där har högskoleingenjörer, en utbildning som i flera fall ges på distans, lägst prestationsgrad av alla yrkesprogram.