Karriär

Kvinnligt nätverk ska stärka blivande civilingenjörer

Nathalie Nilsson, nätverket Wox. Foto: Dennis Törnström
Mats Viberg, rektor Blekinge tekniska högskola. Foto: BTH

Bland de blivande civilingenjörerna på Blekinge tekniska högskola finns få kvinnor, och inget trendbrott märks i ansökningarna till nästa läsår. För att stärka och inspirera de kvinnliga studenterna startade Nathalie Nilsson nätverket Wox.

Publicerad

Ny Teknik berättade nyligen att intresset för civilingenjörsutbildningar har ökat bland kvinnor, men utvecklingen går långsamt.

Blekinge tekniska högskola, BTH, har för närvarande 13 procent kvinnliga civilingenjörsstudenter. Det är betydligt lägre än vid många andra tekniska lärosäten.

− Det har nog med våra inriktningar att göra snarare än oss själva, hoppas jag. Det här följer ett mönster vi ser även i andra delar av landet, säger skolans rektor Mats Viberg och nämner att program som maskinteknik och datasäkerhet traditionellt lockar få kvinnor.

Fler söker till BTH – men andelen kvinnor är samma

Inför höstterminen har antalet förstahandssökande till BTH ökat med över tio procent, men andelen kvinnor som sökt till civilingenjörsutbildningarna är oförändrad.

Ett nytt program i år är ai och maskininlärning, men bara sju procent av de sökande är kvinnor. Där hade jag faktiskt hoppats på fler. Det stör mig väldigt mycket. Jag tycker inte att det är en tung it-utbildning på samma sätt som man kanske känner när man hör datorsäkerhet, säger Mats Viberg.

Civilingenjörsstudenten Nathalie Nilsson upplever personligen inte att den rådande obalansen är ett problem. Hon läser industriell ekonomi med förhållandevis många kvinnor i klassen. Men hon tror att studiemiljön kan vara tuffare för tjejer på andra program.

− Det nog vara lite hämmande om man går i en klass med många killar. Kanske vågar man inte sticka ut och göra sin röst hörd. Det blir tryggare och mer utvecklande om det är jämställt, och man kan då också lära av varandra, säger hon.

För att stärka och inspirera de kvinnliga studenterna startade Nathalie Nilsson och en kurskamrat nyligen nätverket Wox. Hittills har en föreläsning om konsten att nätverka arrangerats. Fler aktiviteter och workshops planeras under våren.

− Vi fick jättebra respons på första träffen och alla var så peppande. Vi vill ändra attityder, men det här är inte något prestigefullt eller handlar om någon fajt. Vi vill bygga riktiga vänskapsband för ett genuint utbyte.

Ska bli nya normen att synliggöra kvinnor

Men syftet med nätverket är också att få kvinnor känna sig bekväma under utbildningen och i kommande yrkesliv.

− Om någon kanske blir lite dåligt behandlad kan vi diskutera hur man kan hantera olika situationer bättre. Vi vill också länka ihop akademi och näringsliv för att inspirera, hitta bra förebilder och utbyta erfarenheter.

Rektor Mats Viberg ser positivt på skolans nya nätverk för kvinnliga ingenjörsstudenter.

− Initiativet har kommit från studenterna själva. Det tycker jag är toppen, och vi stöttar dem på olika sätt.

BTH ska nå minst 30 procent kvinnliga nya professorer

Inom BTH pågår även ett arbete för att leva upp till regeringskravet på ökad jämställdhet inom landets lärosäten. Sedan årsskiftet har exempelvis en projektledare anställts för att arbeta med jämställdhetsintegrering och stötta ledning och studenter.

Skolan har också krav på sig att anställa fler kvinnliga professorer.

− Vi möter idag kravet att ha minst 30 procent kvinnor bland de nyanställda professorerna. Totalt sett är de betydligt färre än 30 procent, men vi jobbar för att anställa fler, säger Mats Viberg.

Nathalie Nilsson välkomnar ledningens åtgärder för ökad jämställdhet.

− Jag tycker det är jätteviktigt att få fler forskare och professorer. Det är viktigt att det finns kvinnor att se upp till. Jag tror också att det är viktigt att synliggöra kvinnor på olika sätt så att man ser att det är den nya normen, att ingenjörsyrket inte bara är ett jobb för killar.

Nätverkets namn, Wox, är inspirerat av Greta Woxén som blev Sveriges första kvinnliga civilingenjör när hon 1928 tog examen vid KTH.

Ansökningar till BTH:s civilingenjörsutbildningar höstterminen 2019

Ai och maskininlärning: 218 sökande (varav 16 kvinnor)

Datorsäkerhet: 188 (14 kvinnor)

Industriell ekonomi: 296 (86 kvinnor)

Marin teknik: 80 (16 kvinnor)

Maskinteknik: 243 (30 kvinnor)

Mjukvaruutveckling: 182 (18 kvinnor)

Spel- och programutveckling: 179 (14 kvinnor)

Statistiken visar det totala antalet ansökningar, inte unika individer. En person kan ha sökt till fler än ett utbildningsalternativ på BTH.