Karriär

Kontoret ritas om efter pandemin: ”Ställer nya krav”

Kommer vi ställa nya krav på kontoren efter pandemin?
Kommer vi ställa nya krav på kontoren efter pandemin?

Hur ser framtidens kontor ut framöver? Säg den som inte funderat på den frågan det senaste året. Miranda Jensen och Max Keysberg som arbetar med hyresgästrådgivning på fastighetsbolaget JLL presenterade sina spaningar under hr-dagarna.

Publicerad

I deras omvärldsbevakning och egna undersökning som de gjort med 3 000 respondenter globalt har de sett att omställningen till att jobba hemifrån generellt fungerat bra och att många i framtiden vill behålla möjligheten att arbeta flexibelt både hemma och på kontoret. De ser också att det inte är de fysiska, utan de sociala aspekterna av kontoret man saknat mest under hemarbetet.

- Även om det fungerat förvånansvärt bra med hemarbete så saknar man den spontana kontakten och de strukturerade möten. En del har inte heller plats eller ergonomiska förutsättningar hemma, säger Miranda Jensen.

Miranda Jensen och Max Keysberg tror att framtidens kontor kommer kräva lika stora ytor som idag men inte användas som innan pandemin.

- Idag använder vi i snitt två tredjedelar för individuella arbetsplatser och en tredjedel av ytan socialt. Man kan tänka sig en spegelvändning av den fördelningen framöver. Trycket på individuella platser minskar samtidigt som de individuella platser som erbjuds får mer kvadratmeter per yta på grund av smittorisken, säger Max Keysberg.

Digitala lösningar

Fler medarbetare kommer troligen att dela plats med varandra och varva tiden på kontoren med arbete på andra platser: i hemmet eller på så kallade coworking-platser, det kan vara caféer eller hotell som skapar kontorsplatser att använda tillfälligt.

Miranda Jensen och Max Keysberg ser framför sig digitala lösningar där medarbetaren redan hemma kan följa hur många som är på plats på kontoret så att hen kan ta ett beslut om det är värt att åka in för dagen.

- Samma teknik skulle möjliggöra smittspårning så att det också skulle gå att se vem som varit på plats och när, säger Max Keysberg.

Framtidens kontor kommer behöva ytor som gör det möjligt att samarbeta, generera idéer men också skärma av eftersom vi troligen får vänja oss vid att åtminstone någon av mötesdeltagarna alltid medverkar digitalt på distans.

Förväntningarna på fastighetsägarna kommer också att förändras framöver tror Miranda Jensen och Max Keysberg.

- Vi kommer ställa nya krav på fastighetsägare. Om vi ska undvika kollektivtrafik så kommer det behövas cykelrum och duschar. Vi kommer ställa krav på luft, ljud och belysning som ska vara optimalt.

Hissar skapar flaskhalsar

Inte bara kontoret i sig kommer spela roll utan även hur man tar sig dit.

- Man frågar sig hur man tar sig upp från gatan upp till kontoret? Vi har ju sett nu hur entrédörrar och hissar kan skapa flaskhalsar. Även touchfree-teknik blir mer intressant när vi vill undvika att röra ytor som många andra varit i kontakt med.

Avslutningsvis säger Miranda Jensen och Max Keysberg att de inte tror på en lösning som passar alla. Varje arbetsplats behöver gemensamt prata om kontorets framtida roll. Och de avslutar med en uppmaning:

- Hr är sällan med och planerar framtidens kontor, se till att ta plats i de diskussionerna.

Artikeln publicerades ursprungligen i Personal & ledarskap.