Karriär

It-branschen: Tech-checkar en väg för att lösa kompetenskrisen

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för It- och telekomföretagen. Foto: Daniel Roos
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för It- och telekomföretagen. Foto: Daniel Roos
Lars Kry, vd för Sigma It. Foto: Max Alm Norell
Lars Kry, vd för Sigma It. Foto: Max Alm Norell

It-branschen står inför en kompetenskris och skriker efter arbetskraft. Samtidigt visar en ny rapport att upp till en miljon svenskar är beredda att jobba med it-relaterade yrken. Nu vill branschen se en rejäl satsning på utbildningar.

Publicerad

Fram till år 2022 beräknas ytterligare 70 000 anställda behövas inom it-området. Nu visar en ny Kantar Sifo-undersökning, som har gjorts på uppdrag av it-konsultföretaget Sigma It, att 17 procent av den tillfrågade allmänheten är intresserad av en framtid inom ett it-relaterat yrke.

− Inom vår bransch sliter vi dagligen för att klara av att leverera och utveckla tjänster eftersom vi har sådan kompetensbrist inom sektorn. Så det är förstås glädjande att så många kan tänka sig att utbilda sig och jobba inom branschen, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för It- och telekomföretagen.

Baserat på den vuxna befolkningen skulle 17 procent motsvara cirka en miljon intresserade svenskar, enligt rapporten Tomorrow Report som bygger på Sifo-undersökningen. Den visar också att fyra gånger fler kvinnor vill arbeta inom it-branschen jämfört med i dag. Dessutom kan 41 procent av de tillfrågade tänka sig att vidareutbilda sig under en längre tid.

− Det säger mycket om hur hårt man är beredd att ställa om här. Det är en enorm möjlighet för vårt land om vi agerar och gör något åt det, säger Lars Kry, vd för Sigma It.

Räcker inte att utbilda fler

För att ta vara på det spirande intresset för en it-karriär pekar rapporten på flera lösningar. Det mest omfattande förslaget för ett kompetensskifte är en statlig satsning på tech-checkar för kortare eller längre it-utbildningar.

− Det behövs en finansiering för att ställa om, annars kommer vi inte att lösa det här. Folk kommer inte att ta tjänstledigt eller säga upp sig utan ekonomisk kompensation, säger Lars Kry.

Åsa Zetterberg jämför en satsning på tech-checkar med pc-reformen 1998 då skattelättnader för hemdatorer infördes för att stärka it-kompetensen.

− Jag tror att vi måste dra lärdom av historien när vi ger möjligheter till människor att själva växa i kompetens och ta sig vidare i en utvecklingsresa. Vi måste hjälpa människor att få den utbildning de tänker sig. Och då tror jag på tech-checkar, säger hon.

Men att utbilda fler räcker inte, menar rapportens författare. Även befintlig arbetsmarknad, såväl näringsliv som offentlig sektor, måste öka den digitala kompetensen. Därför föreslås ett skatteavdrag för utbildningsinsatser.

− Här vill vi se skattelättnader för de bolag som satsar på att utbilda sin personal i digital omställning, säger Lars Kry.

It inte bara programmering

Förutom att jobba med egen kompetensutveckling måste it-branschen själv dra sitt strå till stacken för att få fler intresserade.

− Vi behöver ge en bredare bild av vad det innebär att jobba med it, det är inte bara programmering. Vi måste också bli bättre på att jobba med jämställdhetsfrågor för att intressera fler kvinnor. Ska vi bli fler kan vi inte ställa 50 procent av befolkningen utanför, säger Lars Kry.

I rapporten märks även en oro för att den snabba utvecklingen kan föra med sig både digitalt utanförskap och integritetsproblem, men här finns också en positiv syn på att it-teknologi kan bidra till att förbättra samhällsfunktioner och lösa klimatproblem.

− Jag tror att vi har breddat insikten och förståelsen av vad den här typen av jobb och uppdrag kan innebära. Vi kan inte göra dessa förändringar och förbättringar utan att ta vara på teknologin och digitaliseringens möjligheter, säger Åsa Zetterberg.

Men en strukturomvandling brådskar, menar Åsa Zetterberg och Lars Kry. Kompetensfrågan är helt avgörande för att Sverige ska fortsätta att vara konkurrenskraftigt gentemot omvärlden.

− Det är lätt att lura sig av att vi har Spotify, Klarna och andra framgångsrika bolag. Jag tror att regeringen kanske tänker att det går bra och att vi är långt framme. Men man får aldrig luta sig tillbaka, det går snabbt att halka ner i placeringarna. Många bolag konkurrerar i dag globalt om arbetskraft och kompetens, säger Lars Kry.

Fakta: Rapporten i siffror

Drygt 2000 svenska medborgare har tillfrågats om hur de ställer sig till digitalisering och teknik.

17 procent tycker att det verkar intressant att jobba med it-relaterade yrken. Det är dubbelt så många som arbetar inom sektorn idag.

I dag jobbar tre procent kvinnor inom it-branschen. Det är ungefär 30 procent av samtliga anställda. Sifo-Kantars undersökning visar att ytterligare åtta procent av kvinnorna är intresserade att byta yrke.

41 procent av de tillfrågade kan tänka sig mer än ett års utbildning. Det motsvarar nästan 400 000 personer. 33 procent kan tänka sig upp till ett års utbildning. 13 procent vill gå kortare kurser.

Sex av tio föräldrar vill införa programmering som ett eget ämne i skolan

77 procent av svenskarna anser att ny teknik leder till ett bättre samhälle. Enligt undersökningen gör den störst skillnad inom brottsbekämpning, vård och miljö. Exempelvis tror 44 procent att klimatförändringarna kan bekämpas med hjälp av ny teknik.

39 procent vill ha självkörande bilar och 22 procent kan tänka sig en ai-betjänt i hemmet.

Tre av tio är oroliga för att okunskap inom it kan lämna vissa grupper i samhället i ett digitalt utanförskap.

54 procent anser att ny teknik kan leda till ett samhälle där mänskliga behov åsidosätts till förmån för tekniska lösningar.

Rapporten, där flera it-företag och utbildningsaktörer medverkar, har producerats av Techposition.