Karriär

Hon får tusentals kvinnor intresserade av it-branschen

Beatrice Silow är civilingenjör i maskinteknik. Efter Chalmerstiden har it- och telekombranschen varit hennes karriär. Nu arbetar hon för att få fler kvinnor till branschen. Foto: Sigma IT Consulting
Beatrice Silow är civilingenjör i maskinteknik. Efter Chalmerstiden har it- och telekombranschen varit hennes karriär. Nu arbetar hon för att få fler kvinnor till branschen. Foto: Sigma IT Consulting

Behovet av it-kompetens är enormt, men särskilt kvinnor tycks ovilliga att ta klivet in i branschen. Det vill Beatrice Silow, grundare till nätverket Sigma Smart Women Society, ändra på.

Publicerad

Enligt branschorganisationen It- och telekomföretagens senaste kompetensrapport beräknas ytterligare 70 000 anställda behövas inom it-sektorn till år 2022.

– Det är en jättebrist. Därför vill vi bidra till att få fler intresserade av vårt område, och visa att det är en spännande bransch som jobbar med roliga saker för framtiden, säger Beatrice Silow, civilingenjör som är marknads- och kommunikationsansvarig på Sigma It Consulting.

Inom it-branschen är dessutom kvinnorna få, och utgör i dag mindre än en tredjedel av samtliga anställda.

Föreläsningar, förebilder och framgångshistorier

För att få fler kvinnor intresserade av en it-karriär startade Beatrice Silow nätverket Sigma Smart Women Society för sju år sedan. Under en serie nätverksträffar hålls föreläsningar med anknytning till it och digitalisering, men arrangörerna vill även lyfta fram kvinnliga förebilder och framgångshistorier.

– Vi såg ett behov bland tjejer att ha förebilder för att inspireras och se att kan hon så kan jag. Men det är också viktigt att hitta en plats för likasinnade, säger Beatrice Silow.

Nätverket startade i Göteborg men har efter hand byggts ut. Två event med mingel, föreläsningar och diskussioner hålls årligen i sex städer. Under 2018 kom nästan 1 900 kvinnor till träffarna – antalet för årets turné är inte sammanställd än.

– Vi märkte direkt ett jätteintresse för nätverket och det här har blivit en stor framgång för oss. Från början var det ganska många från it- och techbranschen, men med åren har det blivit en större bredd bland besökarna.

”Många kompetenser behövs – alla är inte programmerare”

Genom nätverket vill Beatrice Silow också förändra bilden av it-branschen.

– Det är nog lite stereotypt kring datanörden som sitter och hackar dygnet runt, men alla är inte programmerare och många andra kompetenser behövs också. Det handlar även om hur olika lösningar ska användas, nyttan, men också om exempelvis projektledning och design.

Många av deltagarna är yrkesverksamma men träffarna lockar också nyfikna teknikstudenter. Hur många av besökarna som tar klivet över till it-branschen är däremot svårt att säga, menar Beatrice Silow.

– Många knyter kontakter och fortsätter med dialog och samarbeten. Vi för ingen statistik över våra nätverksträffar mer än antalet, och kan därmed inte säga om vi har ökat andelen tjejer i branschen, men vi tror och hoppas att så är fallet.

Kommande rapport: Var tionde kvinna intresserad av it-branschen

En ny och ännu opublicerad Kantar Sifo-undersökning, som har gjorts på uppdrag av Sigma, visar dock att det kan finnas ett spirande intresse bland kvinnor för it-jobb.

Undersökningen visar att 17 procent av den tillfrågade allmänheten kan tänka sig en framtid inom branschen. Av dessa utgörs elva av de 17 procenten av kvinnor.

– Undersökningen är statistiskt säkerställd, och det är ju en fantastisk siffra att var tionde kvinna i Sverige kan tänka sig att jobba med it.

Det framkommer också att kvinnor är mer benägna än män att vidareutbilda sig.

– Många kvinnor kan tänka sig att skola om sig. Där har vi en potential, säger Beatrice Silow.

Sigma Smart Women Society

Beatrice Silow är civilingenjör och utbildad inom maskinteknik vid Chalmers. Hon har därefter varit anställd på Ericsson med fokus på framtagning och produktion av mobiltelefoner.

Sedan 20 år tillbaka är hon verksam inom Sigma IT Consulting, där hon bland annat har jobbat med systemlösningar och projektledning inom telekom. Beatrice Silow har också varit affärsområdeschef på företaget.

Sedan tre år tillbaka är hon inriktad på marknad- och kommunikation – en roll där hon vill lyfta sitt intresse och engagemang för värderingsfrågor och jämställdhet.

Nätverket finns i Linköping, Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Malmö och Helsingborg. Planer finns att starta träffar på fler orter i Sverige. Nätverket har en grupp med cirka 3 000 medlemmar på Linkedin.