Karriär

Här är Googlefrågorna som fångar ledarpotentialen

Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/TT
Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/TT

Hur identifieras ledarpotential bäst så att en kan befordra eller anställa de bästa cheferna? Genom att fråga medarbetarna vad de behöver.

Publicerad

Google låter sina medarbetare ranka ledarbeteenden för att hitta nyckelkompetenserna hos de bästa cheferna, skriver nätupplagan av affärsmagasinet Inc.com.

Medarbetarna ombads ranka frågorna nedan på en skala från 1 (instämmer helt) till 5 (instämmer inte alls).

1. Min chef ger mig agerbar återkoppling som hjälper mig att förbättra min prestation.

2. Min chef detaljstyr mig inte. Det vill säga blandar sig i detaljer som ska hanteras på andra nivåer.

3. Min chef visar omtanke om mig som person.

4. Min chefs handlingar visar att hen värderar de perspektiv jag bidrar med i teamet - även om de skiljer sig från hans eller hennes egna.

5. Min chef håller oss i teamet fokuserade på våra prioriterade resultat och leveranser.

6. Min chef delar regelbundet information som hen fått från sin chef och från ledningen.

7. Min chef har under de senaste sex månaderna haft en meningsfull diskussion med mig angående min karriärutveckling.

8. Min chef kommunicerar tydliga mål för vårt team.

9. Min chef har tillräcklig kunskap om det jag jobbar med för att kunna leda mig.

10. Jag skulle rekommendera min chef till andra i organisationen.

11. Jag är nöjd med min chefs generella prestationer som chef.

12. Vad skulle du rekommendera din chef att fortsätta med?

13. Vad skulle du vilja att din chef förändrade?

Bara den nionde frågan har att göra med chefens yrkesrelaterade kompetens, noterar Inc.com. Majoriteten av frågorna belyser istället chefens förmåga att leda sitt team till framgång genom kommunikation, feedback, coachning, teamarbete, respekt och omtanke.

Genom att ställa frågorna får Google fram ett ledarindex som hjälper dem att identifiera de med bäst ledarpotential. Det hjälper dem också att se och kunna åtgärda utvecklingsområden hos cheferna.