Karriär

Hans idé
tog hem priset

Alexis Rydell
Alexis Rydell

Årets Levipris går till läraren och doktoranden Alexis Rydell vid Högskolan Dalarna. Levipriskommittén tycker att hans förslag om att låta personalvetare och ingenjörer mötas redan under utbildningen var bäst av alla som kommit in.

Publicerad

Grattis till priset.

– Tack så mycket. Jag blev förvånad över att få komma till finalen. När jag var där kändes det som att konkurrensen var väldigt hård.

Hur väcktes ditt intresse för arbetsmiljöfrågor?

– Det väcktes redan under grundutbildningen. Sedan har jag arbetat inom arbetsvetenskap och vi har haft en interaktiv forskning ute i verksamheterna. Då har jag förstått vikten av en god arbetsmiljö för alla parter. Intresset för att skapa sådana har jag i princip alltid haft, men sedan är det hur man uppnår det som har varit utmaningen.

Hur kan ingenjörerna tjäna på att lära sig mer av personalvetarna?

– Rent generellt är personalvetare väldigt intresserade av den psykosociala arbetsmiljön medan ingenjörerna kanske är lite mer åt det hårda hållet. Jag tycker att det är viktigt att yrkesgrupper lär sig samarbeta kring arbetsmiljö redan i grundutbildningen eftersom de kommer att ställas inför gemensamma utmaningar i arbetslivet senare.

Vad handlade förslaget mer om?

– Vi har även arbetat med en idé om att synliggöra arbetsmiljön genom en visuell plattform på nätet. Där har vi filmat verksamheten på ett företag och gjort intervjuer med chefer och arbetstagare.

– Vissa arbetsmoment är kopplade till exponeringsgrad. Då kan man se i till exempel svetsningen när riskerna är som störst för en arbetstagare. På så sätt kan det bli en ökad kvalitet i åtgärdsarbetet.

Vad ska du göra för prispengarna på 20 000 kronor?

– Jag har lite studieskulder att betala av. Pengarna ska även användas till att åka på en skidsemester med min son Hampus.

Levipriset

Alexis Rydell ska ta emot priset under Arbetsmiljödagen den 30 november. Prisutdelare är utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé.

Levipriset är uppkallat av den svenska stressforskarens fader Lennart Levi.

Priset på 20 000 kronor delas ut av Sveriges Ingenjörer.