Karriär

Företag ser samarbete som viktigt för tillväxt

Foto: Agnieszka Olek
Foto: Agnieszka Olek

Samarbete och en innovativ arbetsplatskultur är avgörande faktorer för tillväxt och för att locka rätt talanger. Det visar en undersökning som Microsoft gjort bland drygt 600 chefer och medarbetare i Sverige.

Publicerad

Undersökningen visar att nio av tio chefer upplever att svenska företag under de senaste åren genomgått stora förändringar. De största förändringarna har skett inom ledarskap, nya företagsstrukturer och uppdatering av teknik. 40 procent av cheferna anser att förändringar i företagskulturen varit den största utmaningen under de senaste åren.

I företag med en innovativ arbetsplatskultur ser drygt åtta av tio svenska chefer samarbete, både internt och externt, som mycket viktigt för framtida tillväxt. Det kan jämföras med knappt 50 procent bland chefer inom mindre innovativa företagskulturer.

– Innovation är inte något man gör på kammaren. Det är något som sker när människor med olika kompetenser och från olika håll kopplas ihop. Att underlätta de interna och externa samarbetsmöjligheterna är därför av yttersta vikt, säger Henrik Byström, affärsområdeschef för modern workplace på Microsoft i en kommentar till undersökningen.

Undersökningen konstaterar också att de som är mest nöjda med sin jobbsituation är medarbetare som arbetar upp till 35 timmar i veckan, och som dessutom upplever ett flow, en känsla av total närvaro.  

– I det nya arbetslivet är det människan som är i fokus. Tekniken och platsen finns för att bidra till välmående medarbetare. Jag ser en stor potential för företag att hjälpa sina medarbetare genom att skydda deras tid och på så sätt bidra till att optimera deras produktivitet och fokus. Att komma i flow är en fantastisk känsla och något som gynnar företagen på flera plan, säger Henrik Byström.

I Sverige har 101 chefer och 500 medarbetare deltagit i undersökningen. Totalt har 9113 företagsledare och medarbetare i 14 länder i Europa deltagit i Microsofts undersökning.