Karriär

Fler svenska företag vill kolla upp din bakgrund

”Det handlar inte om att döma kandidater för historiska händelser – utan huruvida personen utgör en risk i sig”, säger Anders Selvehed, vd på CareerBuilder i Norden om bakgrundskontroller vid rekrytering. Foto: Jessica Gow / TT
”Det handlar inte om att döma kandidater för historiska händelser – utan huruvida personen utgör en risk i sig”, säger Anders Selvehed, vd på CareerBuilder i Norden om bakgrundskontroller vid rekrytering. Foto: Jessica Gow / TT
Anders Selvehed, vd på CareerBuilder i Norden. Foto: CareerBuilder
Anders Selvehed, vd på CareerBuilder i Norden. Foto: CareerBuilder

Därför lanserar Career Builder bakgrundskontroller som bygger på underrättelsemetodik. De undersöker allt från kriminellt umgänge till hur du agerar i sociala medier.

Publicerad

Career Builder är en av världens största aktörer inom internetbaserad rekrytering. Allt fler av deras kunder efterfrågar bakgrundskontroller på personer som söker anställning. På USA-marknaden väljer 90 procent av bolagen att göra en screening, och nu märks samma tendens på vår marknad.

I Norden har careerbuilder.se tagit hjälp av SRI – ”Scandinavian Recruitment Intelligence”. Deras bakgrundskontroller bygger på̊ underrättelsemetodik.

– En undersökning är bearbetad och analyserad rådata. Exempelvis kontrollerar vi alla tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter. Vi kan se om personen har varit med i förundersökningar eller brottsutredningar. Vi kan också se om kandidaten har vittnat till fördel för människor som sedan har dömts för ekobrott, säger Anders Selvehed, vd på Career Builder i Norden.

Bakgrundskontrollen syftar till att undersöka så att personen varken har varit dömd eller befunnit sig i en kriminell miljö.

– Det handlar inte om att döma kandidater för historiska händelser – utan huruvida personen utgör en risk i sig. Vi använder 600 datapunkter som genererar ett riskvärde för företaget. Vi kollar även vad de har för historia i sociala medier, säger han.

Många arbetsgivare dammsuger nätet på egen hand. Career Builders undersökning visar att sju av tio företag väljer att googla en kandidat innan intervjun – och 58 procent av arbetsgivarna säger att de efter sin research får en sämre bild av den sökande. Enligt Anders Selvehed är detta ett problem.

– Risken är att det blir en allt för snabb och väldigt subjektiv bedömning. Man måste ha ett försiktigt och framför allt professionellt förhållande till internet. Man måste fråga sig varför livsinformationen finns ute. När i tiden hände det och hur ofta har informationen uppkommit?

I dag sköts anställningen ofta av externa rekryterare eller via bemanningsföretag, vilket ger arbetsgivaren ännu mindre kontroll. Inom vissa yrkesgrupper ökar hotbilden – det gäller framför allt it, finans och offentlig sektor.

– Svenska företag ligger väldigt långt efter när det kommer till it-säkerhet. De har varit naiva och vi tror att ”säkerhetschef” kommer bli en vanlig och nödvändig befattning på företagen, säger han.

Ett annat område som pockar på uppmärksamhet är problemen med sexuella trakasserier och andra olämpliga beteenden på arbetsplatserna.

– Metoo-kampanjen har äntligen skapat förståelse för hur viktigt det är att arbetsgivare är proaktiva och tar hand om de anställda. Fler och fler har insett vikten av inte få in personer som skapar en otrygg arbetsplats, säger Anders Selvehed.

Bakgrundskontroller

Gör ditt företag bakgrundskontroller på egen hand? Tänk på att uppgifterna måste hanteras på ett säkert sätt.

Det innebär exempelvis att de inte får skickas i mejl eller förekomma i skrivna dokument.

Informationen ska hanteras i en stängd, krypterad och säkerhetsklassad miljö.

När SRI har samlat in kunskap om en kandidat så försvinner informationen inom 72 timmar.