Karriär

Fler ingenjörer är arbetslösa – och osäkerhet om de stora teknikvarslen

Erica Sundberg, operativ chef på TRR. Foto: Torbjörn Persson
Erica Sundberg, operativ chef på TRR. Foto: Torbjörn Persson
Fredrik Mörtberg, analytiker på Arbetsförmedlingen. Foto: Hans G. Larsson
Fredrik Mörtberg, analytiker på Arbetsförmedlingen. Foto: Hans G. Larsson
Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges ingenjörer. Foto: Sveriges Ingenjörer
Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges ingenjörer. Foto: Sveriges Ingenjörer

Coronakrisen har resulterat i permitteringar, varsel och stigande arbetslöshet för ingenjörer. Men trots en fortsatt osäker situation bedöms utsikterna till nya jobb som god.

Publicerad

Enligt den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen var drygt 8 500 personer inom gruppen ingenjörsyrken och tekniker arbetslösa vid månadsskiftet juli/augusti. Det innebär en ökning med drygt 50 procent jämfört med samma period förra året. Bland civilingenjörer har den största ökningen av arbetslöshet skett bland verksamma inom bygg- och anläggningsområdet samt inom maskinteknik.

Ingenjörsgruppen utgör fortfarande en liten del av det totala antalet arbetslösa, och enligt Arbetsförmedlingen är chansen att få ett nytt jobb förhållandevis stor.

– Vi bedömer generellt att arbetsmarknaden för ingenjörsyrken är god i dagsläget och framöver, men det är ett osäkert läge på grund av varsel och permitteringar till följd av corona. Det skapar en osäkerhet i våra prognoser, säger Fredrik Mörtberg, analytiker på Arbetsförmedlingen.

TRR: Kort omställningstid för ingenjörer

Även omställningsorganisationen TRR, som ger stöd till uppsagda tjänstemän inom privat sektor, märker av spåren efter vårens varsel och uppsägningar.

Hittills i år har organisationen tagit emot 228 ingenjörer. Det kan jämföras med hela 2019 då 78 ingenjörer sökte stöd för omställning.

Ungefär hälften av de inskrivna ingenjörerna i år har gått vidare till nytt jobb eller studier.

– Vi ser att det tar lite längre tid för dem komma ut, men jämfört med genomsnittet har de kort omställningstid. Av de ingenjörer som lämnar oss får 98 procent en positiv lösning. Det är en indikator på att ingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Erica Sundberg, operativ chef på TRR.

Här är brist på ingenjörer

Hon ser främst brist på ingenjörer inom offentlig sektor, it, medtech-branschen och logistikområdet. Efterfrågan gör att det finns en försiktig optimism inför hösten, men TRR följer utvecklingen noggrant.

– Det vi behöver följa med största intresse är hur många företag som klarar sig när korttidspermitteringar nu omprövas, hur många som orkar hålla ut om man går från 80 till 60 procent.

En medlemsenkät från Sveriges ingenjörer i slutet av juni visar att cirka en fjärdedel av förbundets medlemmar är permitterade, men situationen förändras vecka för vecka. Flera stora varsel som nu förhandlas, däribland för anställda på SKF, Volvo Cars och Sandvik, riskerar dock att driva på arbetslösheten och få stor genomslagskraft lokalt.

– Om de här lagda varslen infrias kommer vi att se en markant ökning av arbetslösa och då är det frågan om marknaden i övrigt kan ta till sig dem. Vi tror inte att den fulla effekten av det som hände i våras kan ses förrän till årsskiftet, säger Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges ingenjörer.

Ingen kompetensutbildning – ”Väldigt olyckligt”

Osäkerhet om efterfrågan på varor och tjänster i övriga världen, och hur regeringen kommer att agera om stödinsatser till företag, gör situationen framåt mycket svårbedömd, menar Ulrika Lindstrand.

Den senaste medlemsundersökningen visar också att många ingenjörer inte har fått någon kompetensutveckling under coronakrisen.

– Det är väldigt olyckligt att man inte använt det här fönstret bättre. Jag känner en viss oro inför hösten, men det kommer att finnas ett behov av ingenjörer när det vänder. Men frågan är i vilken utsträckning det blir och hur vi klarar av teknikomvandling och kompetensskifte. Det är många pusselbitar som måste falla på plats.

Fakta: Siffror från trygghetsrådet TRR

Den 27 augusti var sammanlagt 15 699 tjänstemän inom privat sektor inskrivna på TRR. Motsvarande siffra förra året var 8 701.

Omställningsstödet riktas till uppsagda till följd av arbetsbrist. Bland tjänstemännen generellt får 90 procent en positiv lösning, det vill säga går vidare till främst jobb eller studier. För ingenjörer är motsvarande siffra 98 procent. Ingenjörerna har också kortare omställningstid jämfört med genomsnittet.

Före coronapandemin gick 4-5 procent av tjänstemännen vidare till studier. Nu är andelen cirka 20 procent. Statistik över hur fördelningen ser ut inom ingenjörsgruppen saknas.