Karriär

Få svenska patent ägs av kvinnor: ”Chockerande dåligt”

Forskarna Evelina Bonnier och Emma Heikensten står bakom tankesmedjan Ownershifts nya rapport. Båda har doktorerat i nationalekonomi vid Handelshögskolan. Foto: Ownershift/Pressbild
Forskarna Evelina Bonnier och Emma Heikensten står bakom tankesmedjan Ownershifts nya rapport. Båda har doktorerat i nationalekonomi vid Handelshögskolan. Foto: Ownershift/Pressbild

En ny kartläggning visar att bara 6 procent av uppfinnarna bakom aktiva patent är kvinnor. Tittar man på innehavet äger kvinnor knappt 1 procent av aktiva patent registrerade hos PRV. 

Publicerad

Den politiskt oberoende tankesmedjan Ownershift arbetar för att öka kvinnors ägande av bland annat företag och patent. Tankesmedjan har precis släppt en rapport som bland annat visar fördelningen av patentinnehavare och uppfinnare för alla aktiva nationella patent förra året. Det handlar om totalt 10 598 patent, och för att vara aktiva kan de inte vara äldre än tjugo år gamla. 

När man tittar på patentinnehav äger kvinnor knappt 1 procent av alla aktiva patent, att jämföra med 6 procent för män och 93 procent för företag. 

Tittar man i stället på fördelningen av uppfinnare av de aktiva patenten är fördelningen 6 procent kvinnor, 91 procent män och övriga är obestämda eller okända.  

– Att det skulle vara ojämlikt är ingen överraskning. Men att det är så här dåligt är chockerande, säger nationalekonomen Emma Heikensten, en av forskarna bakom rapporten. 

Heikensten: ”Starka stereotypa uppfattningar”

Varför ser det ut så här? Emma Heikensten förklarar att de inte har tittat på frågan specifikt i förhållande till patent. Men forskarna uppfattar att ”flertalet av de områden som berör ägande, från hus, till mark, till aktier och företagande, inklusive patent, generellt sett är dominerade av en manlig norm”.  

– Det finns starka stereotypa uppfattningar kring hur man ska vara, vem som ska ha vilka roller, och vilka som ska bete sig på ett visst sätt. Det här är något som drabbar även uppfinnare och ägare av patent, säger Emma Heikensten. 

Hon ser siffrorna som ett tydligt bevis på den ojämlikhet som råder inom vissa områden när det gäller ägande. 

– Om könsskillnaderna kvarstår på sikt så tror jag att det kan minska Sveriges innovationskraft, eftersom vi går miste om en massa viktiga perspektiv, avslutar Emma Heikensten. 

Den som uppfinner något och den som söker patent för uppfinningen behöver inte vara samma person. Och som rapporten visar är det ofta företag som äger patenten i Sverige.