Karriär

Få rätt koll på dina anställda

Samuel Engblom, doktor i arbetsrätt Foto: TCO
Samuel Engblom, doktor i arbetsrätt Foto: TCO

Det är mycket snack om FRA och andra myndigheter. Men inte så mycket om den växande övervakningen som sker på jobbet. - Kontroller i sig är inte av ondo, men de ska ske av rätt skäl och i rätt sammanhang, säger Samuel Engblom, doktor i arbetsrätt.

Publicerad

Den som söker arbete i dag får finna sig i att det krävs registerutdrag för vissa jobb. Kravet har funnits i några år inom skolan och barnomsorgen för att skydda barnen mot brott. Men nu sprider det sig snabbt inom alla möjliga branscher.

Det har skett en fördubbling av antalet begärda utdrag ur brotts- och misstankeregistret mellan åren 2003 och 2008 och Rikspolisstyrelsen uppskattar att 75 procent av dem begärs av arbetssökande.

- Vissa företag verkar ha det som rutin, säger Samuel Engblom.

Även användandet av medicinska undersökningar och drogtester har ökat. Till exempel fördubblades antalet analyserade drogtester från arbetslivet mellan år 2000 och 2006 vid farmakologiska laboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset.

- Ibland är det befogat. Men bristen på tydliga regler gör att det är arbetsgivaren som bestämmer, vägrar man kan man bli uppsagd, säger Samuel Engblom.

Han har skrivit rapporten "Personlig integritet - även på jobbet" för TCO, där han är jurist. Han nämner två trender som leder till att det sker alltmer kontroll av arbetskraften:

1. Den ökade användningen av elektroniska hjälpmedel.

2. Jakten på superarbetskraften.

- Arbetsgivarnas mönster är att välja bort personer med en historia av sjukskrivning eller långtidsarbetslöshet, säger Samuel Engblom, som bland annat stöder sig på en undersökning från SCB där 54 procent av de tillfrågade arbetsgivarna var negativa till att anställa sjukskrivna.

Läs resten av artikeln på Byggvärldens nätupplaga