Karriär

Experter: Förändrad attityd gentemot äldre ingenjörer

Anställda lämnar Ericsson för dagen vid ett av de senaste årens åtskilliga storvarsel hos telekomjätten. Stigmatiseringen av äldre ingenjörer är dock på väg att lättna, menar experter. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
Anställda lämnar Ericsson för dagen vid ett av de senaste årens åtskilliga storvarsel hos telekomjätten. Stigmatiseringen av äldre ingenjörer är dock på väg att lättna, menar experter. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
Claes Åberg, marknadschef Trygghetsrådet. Foto: Torbjörn Persson
Claes Åberg, marknadschef Trygghetsrådet. Foto: Torbjörn Persson
Olle Dahlberg, utredare Sveriges ingenjörer. Foto: Pressbild
Olle Dahlberg, utredare Sveriges ingenjörer. Foto: Pressbild
Magnus Dalsvall, HR-akuten. Foto: Pressbild
Magnus Dalsvall, HR-akuten. Foto: Pressbild

Åldersdiskrimineringen är på väg att avta, menar flera experter. Men kravspecifikationerna vid rekrytering kan fortsatt vara fyrkantiga.

Publicerad

Trygghetsrådet hjälper tjänstemannagrupper som blir uppsagda, bland annat ingenjörer.

– Ingenjörer är generellt sett extremt eftertraktade. De åker inte ut i första hand vid neddragningar eller kompetensväxlingar, säger Trygghetsrådets marknadschef Claes Åberg.

Minskar attraktiviteten på arbetsmarknaden med stigande ålder?

– Vår utgångspunkt är att kompetens slår ålder. Men det kan ta längre tid för de äldre att hitta ett nytt jobb. Det är den stora skillnaden. Ålder är inte lika stigmatiserat som tidigare. Det är en attitydförändring som märks men som ännu inte slagit igenom fullt ut eftersom en del fortfarande upplever sig åldersdiskriminerade.

Finns det åldersdiskriminering av ingenjörer?

– Absolut, vi ser den hela tiden även om vi tycker att den minskar.

Han tycker sig se särskilt se diskriminering när företaget lejer ut sin rekrytering.

– Det kan vara ganska fyrkantiga profiler. Nämner arbetsgivaren en högsta ålder mellan skål och vägg håller rekryteringsfirman sig till den, säger han.

Läs mer:

Olle Dahlberg, utredare på Sveriges ingenjörer, pekar på samma problem.

– Jag hör om medlemmar som önskar att de hade fått tala direkt med företaget de söker jobb hos i stället för rekryteringsfirman. Och en rekryterare jag talade med berättade att han fick lägga mycket tid på att få fason på kravspecifikationerna från arbetsgivarna så att de blev rimliga.

HR-experten Magnus Dalsvall uttalade sig för fem år sedan om situationen när Ny Teknik skrev om ingenjörsbristen. Han menade då att företagen hade en alltför snäv syn på vem de ville rekrytera. Han ser samma problem i dag men tycker att äldre har börjat anställas i något högre utsträckning.

Claes Åberg på Trygghetsrådet menar att flera faktorer troligen ligger bakom den förändrade attityden gentemot äldre.

– Den ena är att arbetsmarknaden är god. Företagen har inte råd att vara så nogräknade. Diskrimineringsfaktorn vad gäller kön, ålder och härkomst blir underordnad.

– Men också att de stora företagen har ett gemensamt problem: en relativt hög medelålder. För att sänka den tar man in yngre, givetvis i kombination med en förväntan på en modern kompetens. För de äldre kan det då vara enklare att ta sig in på ett mindre eller medelstort företag där rätt rekrytering är viktigare än rätt medelålder, fortsätter han.

Läs mer:

HR-experten Magnus Dalsvall ser fortsatt samma problem som för fem år sedan vad gäller arbetsgivarnas krav på att en rekryt ska kunna börja producera direkt. Han tycker att kompetensbegreppet borde ersättas med potential i stället, inte minst som ett sätt att få in de unga.

– I stället för att leta efter den lilla eliten borde företagen söka dem som brinner för yrket och har en viss baskunskap. Resten kan man lära sig inom företaget. Då tror jag att man får trognare medarbetare och en större rekryteringsbas, säger han och menar att det är ett vanligt tillvägagångssätt i Europa men inte Sverige.

Olle Dahlberg på Sveriges ingenjörer menar att fokuset på erfaren arbetskraft är konstant och att företagen måste tänka långsiktigt i sin rekrytering.

– Det enda vi med säkerhet kan säga är att de erfarna vid varje enskild tidpunkt är precis så många som de är. Någon måste anställa de unga också så att de är erfarna när erfaren arbetskraft behövs, säger han.