Karriär

Event får egen standard

Nu är det dags för eventen att få en egen ISO-standard. Gemensamma riktlinjer ska hjälpa evenemangsindustrin med ett hållbarhetsperspektiv.

Publicerad

Konferenser, festivalen, sportevenemang, konserter, ¬mässor ¬ – alla påverkar de miljön på många olika vis. Evenemangsindustrin behöver hjälp med att initiera, genomföra och ständigt förbättra sina evenemang utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Då hjälper gemensamma krav och riktlinjer.

– Det är standarder som får jorden att gå runt, som Kristina Sandberg på SIS, Swedish Standards Institute, sa på ett hållbarhetsevenemang härförleden.

SIS drar i gång med ett möte i december för svenska intressenter som vill vara med och påverka den internationella standarden. Man räknar med att starta en svensk standardiseringskommitté nästa år.

Initiativet till ISO-standarden kommer från de brittiska och brasilianska standardiseringsorganisationerna. Det är tänkt att standarden ska vara klar till OS i London 2012.