Karriär

Enkät med 700 teknikkvinnor visar: Bristande jämställdhet i it-branschen

53 procent av kvinnorna som svarat på enkäten tycker att deras kompetens ifrågasätts oftare än män, och var tredje uppger att befordringar inte baseras på meriter. Foto: Pontus Lundahl/TT
53 procent av kvinnorna som svarat på enkäten tycker att deras kompetens ifrågasätts oftare än män, och var tredje uppger att befordringar inte baseras på meriter. Foto: Pontus Lundahl/TT
Hanna Pettersson Foto: Rikard Landrin
Hanna Pettersson Foto: Rikard Landrin
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för It- och telekomföretagen. Foto: Daniel Roos
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för It- och telekomföretagen. Foto: Daniel Roos

Kvinnors kompetens tas inte till vara, möjligheten att avancera är sämre och de möts av negativa attityder på arbetsplatserna. Enligt en ny rapport finns stora brister i jämställdheten inom it-branschen.

Publicerad

I en enkät har 700 teknikintresserade medlemmar i nätverket Tjejer Kodar, däribland många ingenjörer och programmerare, fått svara på frågor om hur de upplever sina arbetsplatser.

Svaren som mynnat ut i en rapport visar att 53 procent av kvinnorna tycker att deras kompetens ifrågasätts oftare än män, och var tredje uppger att befordringar inte baseras på meriter.

− Jag trodde att det skulle vara höga siffror, men det här är alldeles för högt. Mest skrämmande är att så många upplever att deras kompetens ifrågasätts. Det är ett uppvaknande verkligen, säger Hanna Pettersson, grundare av Tjejer Kodar.

Bemöts med ”lilla gumman”-attityder

I fritextsvar beskriver även kvinnor att de möts av förminskande ”lilla gumman”-attityder och att de har svårigheter att göra sina röster hörda på de mansdominerade arbetsplatserna. Hanna Pettersson ser en risk att en negativ bild av it-branschen kan påverka rekryteringen i ett läge där stor kompetensbrist råder.

Hanna Pettersson Foto: Rikard Landrin
Hanna Pettersson Foto: Rikard Landrin

− Techföretag jobbar väldigt hårt för att attrahera fler målgrupper och lägger idag jättemycket pengar på rekrytering. Men om sedan de här personerna inte trivs är det ju inte bra. Har man dem i sitt bolag borde man se till att de stannar kvar, behandla dem bättre och ha en nolltolerans mot sådant beteende.

Nära hälften av de tillfrågade är även missnöjda med sina löner. En förklaring kan vara att kvinnorna har svårare att avancera, menar Hanna Pettersson.

− Om många inte får synas och ta plats på arbetsplatsen är det kanske svårare att bli befordrad som ju ofta följs av högre lön. Där måste man som företag faktiskt se till meriter och hur leveransen ser ut.

Resultatet skickar dåliga signaler

Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges ingenjörer, är inte förvånad över enkätens resultat. Hon tar ofta del av liknande frågeställningar på sociala medier.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

− Det är jätteledsamt att läsa och jag tycker att det är beklagligt att arbetsgivare inte verkar ha större fokus och förståelse för de här situationerna. Man kanske inte tänker på de manligt dominerade strukturerna, och hur de kan uppfattas när fler kvinnor kommer in. Det här behöver företagen fundera igenom, säger hon.

Resultatet skickar också dåliga signaler till kvinnliga studenter som kan uppleva it-branschen som mindre attraktiv, menar Ulrika Lindstrand.

− Vi kan inte ha en miljö som bara attraherar 50 procent av befolkningen, vi behöver alla kompetenser vi kan få tag på. Det är jätteviktigt att tänka till här annars kommer de här unga kvinnorna att välja något helt annat.

Lägre andel fackligt anslutna

Problemen som beskrivs i rapporten återspeglas dock inte i förbundets ärenden och rådgivning. Det kan delvis bero på att vissa segment inom it-branschen inte är kollektivanslutna och har en lägre andel fackliga medlemmar.

− Då minskar möjligheten till stöd och rådgivning kring exempelvis lönesamtal, karriär eller om man upplever att man inte får samma möjligheter, säger Ulrika Lindstrand.

Nätverket Tjejer Kodar hoppas nu att rapporten kan uppmuntra it-företag att kartlägga hinder och anpassa arbetskulturen för att fler kvinnor ska känna sig inkluderade.

− Vi jobbar med bolag som verkligen vill bli bättre och som jobbar aktivt med jämställdhet, men det finns en enorm potential att bli ännu bättre. Vi gillar verkligen tech-branschen och det är ju därför vi jobbar för att inspirera folk att jobba där, säger Hanna Pettersson.

Tar jämställdhetsfrågorna på största allvar

Branschorganisationen It- och telekomföretagen med 1300 medlemsföretag säger i en skriftlig kommentar till Ny Teknik att man tar jämställdhetsfrågorna på största allvar. Det görs bland annat genom ledarskaps- och förändringsprogrammet Womentor.

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för It- och telekomföretagen. Foto: Daniel Roos
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för It- och telekomföretagen. Foto: Daniel Roos

− Det är såklart allvarligt, inte bara för vår medlemskrets utan för hela den digitala sektorn, om kvinnor som jobbar med it upplever sin kompetens ifrågasatt. Vi hoppas förstås att de inkluderande arbetssätt vi driver genom Womentor och vårt samarbete med Teknikkvinnor sprider sig till alla arbetsgivare inom it-sektorn, säger förbundsdirektör Åsa Zetterberg.

Teknikkvinnor är ett nätverk för kvinnor i teknikbranchen, Ny Teknik har skrivit om dem flera gånger, bland annat här och här.

Fakta: Siffror ur rapporten

Rapporten ”Röster från kvinnor och icke-binära inom it”, baseras på en webbenkät till medlemmar i nätverket Tjejer Kodar, som är ett av Sveriges största nätverk för kvinnor inom teknik och programmering. Åsikterna representerar därmed inte hela befolkningen, men bedöms vara representativa för kvinnor som jobbar inom teknikområdet. Majoriteten, 71 procent, av enkätdeltagarna är verksamma inom it-branschen. Hälften är mellan 25 och 35 år. 85 procent har högre utbildning.

Inom it- och techbranschen är 46 procent missnöjda med sina löner. Upplevelser av lönenivå baseras inte på faktisk lönestatistik.

Rapporten: https://www.tjejerkodar.se/