Karriär

Enkät: Färska ingenjörer anställs oftare än de över 50

Så många färska ingenjörer anställs. Grafik: Jonas Askergren. Källor: Arbetsförmedlingen, Sveriges Ingenjörer, Akademikernas a-kassa.
Så många färska ingenjörer anställs. Grafik: Jonas Askergren. Källor: Arbetsförmedlingen, Sveriges Ingenjörer, Akademikernas a-kassa.

Stora teknikföretag anställer fler nyutexaminerade ingenjörer än sådana över 50 år, visar Ny Tekniks enkät. Men intresset för att svara på den här enkäten var betydligt lägre än när vi frågade om rekryteringsbehovet.

Publicerad

I juni lät Ny Teknik 27 större svenska teknikföretag ge sin syn på behovet av att rekrytera ingenjörer under 2017. Sammanlagt behövde över 8 000 ingenjörer anställas. Intresset för att svara var stort, 25 svarade.

Reportaget gav upphov till en rad reaktioner från ingenjörer som menar att de sökt massor av jobb, men inte – trots att de på pappret har goda meriter och massor av erfarenhet.

Varför blir det så här? Är ingenjörsbristen en myt? Varför finns det arbetslösa ingenjörer om behovet är så stort? Är arbetsgivarna egentligen bara intresserade av att anställa lagom erfarna ingenjörer mitt i livet? Åldersdiskrimineras ingenjörer i Sverige?

Läs mer:

Arbetsmarknaden för ingenjörer är generellt sett mycket god. Den senaste statistiken från Sveriges ingenjörer är från december i fjol och visar att 1,3 procent var arbetslösa. Siffrorna gäller de som också är medlemmar i Akademikernas a-kassa (AEA). Ungefär så har det sett ut sedan 2011.

Det är betydligt lägre än arbetslösheten i hela landet, som samma månad var 6,8 procent enligt SCB:s säsongsrensade statistik. En rättvisare jämförelse uppnås om man jämför med de med eftergymnasial utbildning. 2016 var den 4,5 procent. Jämför man med samtliga cirka 700 000 medlemmar i AEA blir skillnaden i princip obefintlig: 1,6 procent. Ingenjörerna utgör drygt 110 000 av a-kassans medlemmar.

De ljusa siffrorna till trots: En liten andel av ingenjörerna står utan jobb.

Den kritik som oftast riktas mot arbetsgivarna handlar om att de helst söker efter personer mellan ungefär 35–45 år med lagom mycket yrkeserfarenhet och ett fläckfritt cv.

I en rapport från Sveriges ingenjörer gällande december 2016, som bygger på statistik från AEA, syns att andelen arbetslösa stiger successivt bland de över 45 år (se grafik). Kort och gott: Ju äldre du är desto större risk att du är arbetslös. Siffrorna för de yngsta ska dock tolkas försiktigt eftersom de flesta ännu inte kvalificerat sig för a-kassa och därmed inte ingår i statistiken.

Läs mer:

Motsatt bild gällande de äldre ingenjörerna hittas dock i statistik från Arbetsförmedlingen. Den visar att antalet arbetssökande ingenjörer är som flest i åldersspannet 30–39 år.

Arbetsförmedlingen säger om Sveriges ingenjörers statistik att den är missvisande eftersom yngre i högre grad än äldre lämnat facket. Sveriges ingenjörer menar å sin sida att skillnaden delvis beror på att Arbetsförmedlingens statistik utgår från yrke i stället för utbildning och därmed kan innehålla arbetslösa med andra utbildningar.

Dessutom lyfts ofta de med utländsk bakgrund upp som en outnyttjad resurs. Enligt en rapport från Sveriges ingenjörer från november 2015 utgjorde ingenjörer med utländsk bakgrund 17 procent av samtliga ingenjörer men bara 13 procent av de i arbete.

Vi ställde därför fyra nya frågor till samma företag som erbjöds att delta i den förra enkäten (se grafik)

Intresset för att svara på denna enkät var betydligt lägre än när vi frågade om rekryteringsbehovet. Knappt hälften, 13 av 27, svarade. Det leder till stor statistisk osäkerhet. Kanske kan typen av frågor också vara en förklaring till den låga svarsfrekvensen. Flera tyckte att det var svårt att välja ett av alternativen på fråga 1. Någon påpekade angående fråga 2 att kravet på svenska finns på inom vissa delar av företaget men inte andra.

Läs mer:

Resultatet av undersökningen visar att endast ett företag av 13 kräver kunskaper i svenska i hela verksamheten. I kampen mellan formella meriter eller personliga egenskaper är skillnaderna för små för att kunna säga något säkert. Något fler har angett personliga egenskaper som viktigast.

Företagen anställer också betydligt fler nyutexaminerade ingenjörer än sådana över 50 år. Åtta av företagen angav ändå att ungefär 20 ingenjörer av de senaste hundra anställda var 50 år eller äldre.

Autoliv har angett noll ingenjörer över 50 år av de senast hundra rekryterade. Malin Höög, HR business partner, säger att företaget söker äldre men inte hittar några.

– Vi har väldigt få äldre ingenjörer som söker och hittar inte den kompetens vi behöver. I stället anställer vi många nyutexaminerade, säger hon.