Karriär

En chans att lägga misslyckanden bakom sig – men se upp för fällorna

Foto: imago stock
Foto: imago stock

Det kan vara frestande att sätta upp nya mål och vilja ha en nystart i jobbet. Men det kan faktiskt få motsatt effekt.

Publicerad

Byter man jobb innebär det även en chans att starta med ett rent blad. En nystart kan också bli möjlig vid en ny kalenderperiod, exempelvis när försäljningssiffror eller fakturerade timmar nollställs.

För att söka svar kring nystartseffekter har Hengchen Dai, biträdande professor inom organisationsledning vid UCLA, gjort flera undersökningar.

Hon fann att effekten till stor del beror på hur den tidigare prestationen varit.

– Personer med lägre prestation blev mer motiverade och förbättrades av en nystart, men de som redan var högpresterande fick lägre motivation, skriver Hengchen Dai i en artikel i Harvard Business Review.

Bättre resultat för den som bytte ”spelplan” helt

Hengchen Dai har exempelvis studerat hur baseballspelares resultat förändrades när de gick över till ett annat lag. Effekten blev då större för spelare som hamnade i en annan liga, där deras tidigare resultat nollställdes, än om de bytte till ett lag inom samma liga.

Men om förändringen var positiv eller negativ berodde på spelarens insatser före övergången. Hade de relativt dåliga resultat före förflyttningen förbättrades resultaten i jämförelse med spelare som inte fick möjlighet till en nystart. Var resultaten relativt höga före övergången blev resultatet däremot omvänt.

Samma resultat uppstod i en nätbaserad undersökning om hur deltagare påverkades av ett ordtest där resultatet kunde följas. När testet gjordes om presterade de med sämre resultat bättre. Omvänt tycktes deltagarna med bra resultat tappa sin motivation.

Bra nystart – en chans att lägga misslyckanden bakom sig

Hengchen Dais slutsats är att en nystart på jobbet kan vara ett dubbelvässat svärd.

– Får man en chans att lägga misslyckanden bakom sig kan anställda bli mer motiverade att prestera bättre. Har man däremot nyligen presterat bra kan en omstart bli både omotiverande och kostsam.

Insikten är viktig eftersom chefer lätt kan mäta och övervaka anställdas prestationer.

– Genom att ta hänsyn till att nystarter inte påverkar alla anställda likadant kan chefer få en bättre förståelse för att använda det som ett motivationsverktyg.