Karriär

Detaljerna i ditt kroppsspråk som kan avgöra arbetsintervjun

Ord är en sak under arbetsintervjun. Men kroppsspråket är minst lika viktigt. Foto: Unsplash
Ord är en sak under arbetsintervjun. Men kroppsspråket är minst lika viktigt. Foto: Unsplash

Gester, ansiktsuttryck och hållning. Kroppsspråket säger ofta mer om oss än vi tror, och den fysiska framtoningen kan bli nyckeln till framgång under en anställningsintervju.

Publicerad

Vid sidan av ord är icke-verbala signaler en mycket stor del av vår kommunikation med andra människor. Under en jobbintervju kan därför kroppsspråket bli en ledtråd till både styrkor och tillkortakommanden hos en jobbkandidat.

I tidningen Fast Company listas några saker att ha i minnet när förbereder dig inför mötet med en framtida arbetsgivare:

Ögonkontakt med alla

Ögonkontakt bygger förtroende. Låt därför inte blicken vandra runt i rummet, utan titta alltid på de personer som är närvarande. Uppmärksamma alla oavsett roll och titel. Möt intervjuarens blick när du börjar prata, oavsett om du svarar på en fråga eller själv lyfter fram något. Ögonkontakt kommer att förstärka vad du säger. Under en videointervju bör du sitta nära datorn för att få en bra närvarokänsla. Se rakt in i kameran och undvik att titta bort från skärmen.

Var generös med leendet

Efter ögonkontakt är ett varmt och äkta leende den viktigaste delen av kroppsspråket under intervjun. Det visar arbetsgivaren att du har förmåga att få kontakt med andra människor. Var generös med leendet när du hälsar, le under intervjun och när samtalet avslutas. Ett konstant leende under hela intervjun kan däremot verka påklistrat och inställsamt.

Viktiga gester

Öppna gester förmedlar att en kandidat är empatisk och bekväm med andra, det vill säga relationsbyggande egenskaper som ofta värderas av företag. Sitt därför aldrig med armarna i kors eftersom det signalerar slutenhet. Undvik också att ha armbågarna för nära kroppen eftersom detta kan resultera i ryckiga rörelser. Låt händerna vara öppna och gestikulera med utsträckta armar när du pratar med intervjuaren.

Samlat intryck

Att framstå som lugn och samlad betyder inte att vara stel eller att gestikulerande ska undvikas. Det handlar mer om att undvika att pilla i ansiktet, fixa till håret eller skruva på sig rastlöst. Sådana ofrivilliga rörelser signalerar nervositet. Däremot kan det vara bra att nicka lite då och då. Det är tecken på empati och att du lyssnar. För mycket nickande signalerar däremot underdånighet. 

Bra hållning

Att luta sig tillbaka, sitta som en hösäck eller hänga med huvudet signalerar bristande engagemang. Sitt därför upprätt. Sträck på dig om du står. En bra hållning förmedlar både självförtroende och en inneboende styrka som kan vara mer imponerande än den pondus en jobbtitel kan medföra.