Karriär

Det här företaget ger unga sex till tolv veckors semester

Foto: Hasse Holmberg
Foto: Hasse Holmberg

Ett företag i Australien erbjuder sina anställda sex till tolv veckors livssemester varje år för att resa, arbeta deltid eller bara njuta av ledighet.

Publicerad

Anställda på redovisningsföretaget Ernst & Young kommer inom kort att kunna ta ledigt under en längre period för att ägna sig åt fritidsintressen eller vidareutbilda sig. De kan också välja att tillfälligt jobba deltid.

När den nya policyn träder i kraft den 1 april kommer exempelvis medarbetare att kunna jobba heltid under skolterminerna, men ha möjlighet till ledighet under loven.

− Flexibla arbetsvillkor som det här är nödvändigt till följd av den ökade konkurrensen om personal, säger Kate Hillman, rekryterare på Ernst & Young i Australien i en artikel i The Independent.

Vill locka yngre medarbetare

En avgörande orsak till att företaget vill tänka nytt är tillströmningen av yngre medarbetare. Den så kallade millenium-generationen, som redan nästa år kommer att utgöra 80 procent av Ernst & Youngs personalstyrka, prioriterar flexibla arbetsvillkor när de söker jobb.

− Millennium-generationen driver på efterfrågan av flexibilitet eftersom deras preferens för omväxlande och stimulerande karriärupplevelser strider mot traditionella strukturer och tidslinjer på arbetsplatser, säger Kate Hillman till The Independent.

Företaget har också märkt att flexibilitet på arbetsplatsen ökar de anställdas engagemang med elva procent. Möjligheten till extra ledighet kommer dock att vara obetald.