Karriär

Därför jobbar du bättre på caféet än vid ditt skrivbord

Foto: Henrik Montgomery / TT
Foto: Henrik Montgomery / TT

Många hatar det öppna kontorslandskapet – men ett knäpptyst rum är inte den optimala arbetsmiljön. Nu visar forsning att rätt sorts buller gör oss mer kreativa, exempelvis sorlet på ett stimmigt café.

Publicerad

Någon fick för sig att ett öppet landskap gav den mest kreativa arbetsmiljön, och i dag är det inte ens säkert att företagsledningen får egna kontor. Men forskning pekar mot att de nedrivna väggarna var en tankevurpa.

Tidigare har The University of Sydney visat att nära hälften av de som jobbar i ett öppet kontorslandskap är missnöjda med ljudnivån. Men nu avslöjar nya rön att det kanske inte är ljudet i sig som stör – utan att det snarare är källan till ljudet som avgör irritationsnivån.

Ett knäpptyst kontor är inte eftersträvansvärt. Faktum är att ett visst sorl kan göra oss mer produktiva på jobbet. Enligt en studie publicerad i Journal of Consumer Research triggar rätt nivå av bakgrundsljud våra hjärnor till att bli mer kreativa. Det är därför som vissa jobbar bättre på ett stimmigt café än vid sitt skrivbord.

I studien fick deltagarna utföra kreativa uppgifter samtidigt som de utsattes för bakgrundsljud på 50-, 70- och 85 decibel. Gruppen som utsattes för en ljudnivå motsvarande ett café – 70 decibel – stod ut som mer kreativa. I en liknande studie från Salk Institute for Biological Studies mättes deltagarnas hjärnaktivitet, och högst kreativitet uppnåddes när de utsattes för en viss nivå av ”white noice”.

Men varför är det då så många som hatar öppna kontorslandskap? Det handlar om att man dras in i kollegornas konversationer – och att stå emot är lättare sagt än gjort. Vår sociala kod tvingar oss att ge respons på grannarnas kommentarer och frågor.

Samtidigt demonstrerar Salk Institutes mätningar av hjärnvågor med all tydlighet att konversationer ansikte mot ansikte, och andra avbrott, har en negativ effekt på den kreativa processen. Men att visa att man egentligen inte har tid eller lust att konversera kan skapa en obehaglig stämning på kontoret. Då kan det vara enklare att jobba övertid, och ta igen den förlorade tiden när de tjatiga kollegorna har gått hem.