Karriär

Coronapandemin har inte fått ingenjörsstudenterna att krokna

Studenter vid teknisk högskola labbar i skyddskläder. Foto: EMILIA JIMÉNEZ-BERGMARK
Studenter vid teknisk högskola labbar i skyddskläder. Foto: EMILIA JIMÉNEZ-BERGMARK
Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX / TT
Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX / TT
Foto: TT
Foto: TT

Studenter strömmar till ingenjörsprogrammen, men hur går det för dem under pandemin? Farhågor finns att avhoppen kommer att öka, visar en enkät Ny Teknik har gjort på fem tekniska lärosäten.

Publicerad

Mälardalens högskola, Luleå tekniska universitet, KTH och Linköpings tekniska högskola har tagit emot fler studenter under pandemin jämfört med tidigare år. Det har även Chalmers som utökat sina grundprogram med 277 platser. Dessutom har ett tekniskt basår på distans startat för 300 studenter. Platser har även tillkommit på mastersprogram och fler fristående kurser.

– En stor del av denna utökning var för att möta den ökade efterfrågan på utbildning i samband med coronapandemin, säger Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers vicerektor för utbildning och livslångt lärande.

Samtliga lärosäten har anpassat undervisningen för att hålla nere smittspridningen. Exempelvis sker föreläsningar, seminarier och handledning nu huvudsakligen på distans, medan laborationer och andra moment som är centrala för utbildningarna kan utföras i gemensamma lokaler. Även examination sker i högre utsträckning i digital form.

Majoriteten av lärosätena har beslutat att distanspluggandet ska fortsätta under vårterminen, men Chalmers förbereder nu för mer undervisning på campus. 

– Vi har ambitionen att under vårterminen flytta över fler moment till campus eftersom det är viktigt att träffas fysiskt inte bara för lärandet utan också för det sociala välbefinnandet. Det är dock avhängigt av hur smittläget utvecklar sig, säger Anna Karlsson-Bengtsson.

Studieresultaten opåverkade

Generellt tycks inte pandemin ha påverkat studieresultaten nämnvärt eller inneburit fler avhopp än tidigare år. Mälardalens högskola noterar en liten nedgång i resultaten vid några program inom matematik- och teknikområdet, något som eventuellt kan kopplas till svårigheter med distansstudier. På KTH ses däremot inga större skillnader jämfört med tidigare år. 

– Prestationsgraden är till och med marginellt något högre i medeltal på civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna, säger Leif Kari, vicerektor för utbildning vid KTH.

På Linköpings tekniska högskola, där främst civilingenjörsprogrammet Design- och produktutveckling har utökats med en extra klass och ytterligare 100 studenter antagits till det tekniska basåret, visar kursutvärderingar att distansföreläsningarna generellt har fungerat bra.

Men en enkät som Linköpingsstudenter själva har genomfört vid sektionen Maskinteknik, som samlar tre stora civilingenjörsprogram, visar att flera studenter nu funderar på att lämna sina utbildningar.

– Sektionen har ett stort underlag med många studenter, och vi befarar att det även kan bli fler avhopp generellt, säger Helena Herbertsson, prodekan för grundutbildningen vid den tekniska fakulteten i Linköping. 

”Inte samma utbildning som tidigare”

En förklaring kan vara att den corona-anpassade utbildningen inte lever upp till studenternas förväntningar.

– Vi gör ju så gott vi kan, men det är såklart inte samma utbildning som tidigare. Våra ingenjörsutbildningar innehåller mycket praktiska tillämpningar och detta har varit det svåraste att få till.  

 I virusets spår har även många gått miste om social gemenskap som kan påverka motivationen, främst hos förstaårsstudenter.

– Det här med studentliv och alla sociala aktiviteter som äldre studenter har för de yngre brukar ju hjälpa dem att hitta sin plats, få nya kompisar och känna en tillhörighet. Men allt det där saknas ju nu, säger Helena Herbertsson.