Karriär

"Bli ingenjörer, flickor!"

Marit Stygget, ordförande i Norges ingenjörsförbund, Nito.
Marit Stygget, ordförande i Norges ingenjörsförbund, Nito.

Män styr sin arbetsdag själva och har mycket större frihet än kvinnor. Norska arbetsmiljöinstitutet har gjort en undersökning som bygger på svar från drygt 10.000 yrkesarbetande. 61 procent av männen anser att de i hög grad styr sitt arbetstempo, mot 45 procent av kvinnorna.

Publicerad

Bli ingenjör, flickor! Det är Marit Styggets reaktion på undersökningen. Hon är ordförande i Norges ingenjörsorganisation, Nito. Hon inte kan se något skäl till att just Norge skulle vara i topp vad gäller könssegregering, med stora kvinnodominerade grupper i offentliga sektorn och mansdominerade i den privata. Kvinnor väljer bort flexibilitet i förhållande till jobbet till förmån för barnen, och det är ingen bra långsiktig karriärlösning, säger Marit Stykket, som här ser en chans att rekrytera fler kvinnor till tekniska utbildningar.

- Vi försöker visa unga flickor att ingenjörsyrket är spännande och meningsfullt och ger många möjligheter. Nu när det är dokumenterat att fler män än kvinnor upplever att det kan påverka sina arbetsuppgifter och beslut som är betydelsefulla för det egna jobbet, ger det oss ett bra argument inför unga kvinnor som ska välja utbildning och kvinnor som står inför viktiga karriärval, kommenterar Marit Stykket undersökningen på Nitos hemsida.

- Vi anser att arbetslivet måste anpassas till det moderna familjelivet, där det finns både heltidsarbetande ensamföräldrar, deltidsföräldrar och föräldrar i parförhållanden. För att uppnå flexibilitet i förhållande till både omsorgsansvar och arbete måste tekniska verktyg tas i burk på nya områden, och arbetstidsbestämmelser respekteras och efterlevas, säger Marit Stykket.