Karriär

Bättre miljö med digitala myndighetsmöten

Foto: Isabell Höjman/TT
Foto: Isabell Höjman/TT

Myndigheter som jobbar aktivt för fler digitala möten minskade på sex år sina utsläpp med 25 procent. Det är tre gånger så mycket som andra myndigheter, där utsläppen minskat med i snitt åtta procent per anställd, enligt siffror från Trafikverket och Naturvårdsverket

Publicerad

Trafikverket leder sedan 2011 en satsning för att svenska myndigheter ska använda sig mer av digitala möten. Tanken med projektet är att minska den påverkan på klimatet som tjänsteresor har.

När de digitala mötena blir en naturlig del i möteskulturen leder det förutom minskad klimatpåverkan även till ökad effektivitet, bättre arbetsmiljö och minskade kostnader, enligt Trafikverket.

Men det kräver också ändrade arbetssätt. För att öka andelen digitala möten och få effekt av dem är organisationens vilja och mognad lika viktigt som att det finns tekniska lösningar som fungerar, betonas det på projektets hemsida: ”Utan det ena fungerar inte det andra”.

Projektet REMM, Resfria/digitala möten i myndigheter, omfattar idag 80 myndigheter.