Karriär

Bara varannan känner sig respekterad av chefen

Det finns ett enkelt sätt att agera för ledare som önskar sig engagerade medarbetare: Visa respekt.

Publicerad

Varken bekräftelse eller beröm kommer i närheten av den effekt på engagemanget som när ledningen bemöter sina anställda med respekt. En global studie visar att de är 55 procent mer engagerade än andra.

- Tyvärr är det mer än hälften som säger att de inte bemöts med respekt från ledningen, skriver Christine Porath på Harvard Business Review, som har gjort undersökningen tillsammans med henne och produktivitetsexperten Tony Schwartz.

Av de tillfrågade som bemöts med respekt från ledningen upplever 56 procent bättre hälsa och trivsel. 89 procent känner större livs- och arbetsglädje, 92 procent tycker att det är lättare att fokusera och prioritera. De känner 1,72 gånger större tillit och trygghet, 1,26 gånger djupare meningsfullhet. Det är 1,1 gånger mer sannolikt att de vill stanna hos arbetsgivaren.

Omvänt leder respektlöst bemötande till mindre motiverade medarbetare, lägre produktivitet, högre sjukskrivningskostnader och större personalomsättning. Ohövlighet frestar på arbetsminnet och försämrar därmed den kognitiva förmågan. Alla reagerar mer eller mindre, vissa genom att prestera sämre med flit.

Varför visar då inte ledningen sina medarbetare respekt, frågar sig artikelförfattaren.

Förmodligen på grund av bristande självinsikt, är hans svar. Många människor må ha de bästa avsikter, men förstår inte hur deras uppförande påverkar omgivningen.

I en annan undersökning har artikelförfattaren frågat medarbetare som uppför sig illa hur det kommer sig. Sextio procent av dem svarar att de har för mycket att göra för att hinna vara trevliga, men tjugofem procent svarar att de bara beter sig likadant som sina chefer.

Artikelförfattaren Christine Porath, som är professor på Georgetown University’s McDonough School of Business, uppmanar ledare att verka för en respektfull företagskultur och själva föregå med gott exempel.

- Ledare måste också agera om medarbetare uppför sig illa och tala om för dem på vilka punkter de måste ändra sig, skriver Christine Porath.

Gilla Ingenjörskarriär på Facebook