Karriär

Anställningsintervjun

Foto: Alamy
Foto: Alamy

GUIDE. Att bli kallad till intervju är en bekräftelse på att arbetsgivaren tycker att din profil är intressant för tjänsten. Öka dina chanser att få jobbet genom att komma väl förberedd till intervjun.

Publicerad

Syftet med intervjun är dels att rekryteraren ska få möjlighet att lära känna dig bättre, men också en chans för dig att ställa frågor om tjänsten och marknadsföra dig själv.

Läs på om företaget

Gör en ordentlig research om företaget innan intervjun. Läs årsredovisningen och gå in på webbplatsen för att få information om så mycket som möjligt: Hur många kontor och anställda finns det? Vilka är de viktigaste produkterna och tjänsterna? Hur ser företagets visioner, mål och framtida planer ut? Du kan också använda sökmotorer, nyhetsbevakningstjänster och sociala medier för att hitta användbar information och få kontakt med personer som arbetar på företaget. Var kreativ!

Intervjuträna med en vän

Gör en lista över vanliga intervjufrågor (se exempel på vanligt förekommande frågor nedan) och be en vän att intervjua dig. Genomför ”låtsasintervjun” flera gånger så att dina svar kommer snabbt och naturligt. Att komma väl förberedd till intervjun minskar din nervositet och minimerar risken för att du inte kan svara på frågorna du får.

Klädsel

Det tar inte mer än 15-20 sekunder för en rekryterare att göra sig en bild av dig, därför är det viktigt att du gör ett bra första intryck. De flesta uppskattar en vårdad klädsel vid ett professionellt möte, så försök anpassa klädseln efter arbetet du söker. Klä dock inte upp dig för mycket, ditt kroppsspråk avslöjar om du känner dig obekväm i kläder som du normalt inte använder.

Tumregeln är att ha kläder som du trivs i, men lite finare. Ett tips för att ta reda på vilken klädkod som gäller på företaget är att gå in på webbplatsen och titta på hur de anställda är klädda. Du kan också ringa receptionisten och fråga vilken klädsel som gäller.

Kroppsspråk

Ditt kroppsspråk och beteende under intervjun är ofta avgörande för om du ska gå vidare i rekryteringsprocessen. Sitt med en öppen, avspänd och rak hållning på hela stolen och ha inte armarna i kors över bröstet, det kan uppfattas som om du är osäker och offensiv. Titta personen du pratar med i ögonen (utan att stirra) och glöm inte att även skapa kontakt med andra personer som är med under intervjun.

Mötet

Ta ögonkontakt med personen du ska hälsa på. Le, sträck fram armen ordentligt och hälsa med ett fast handslag (dock inte för hårt). Tacka gärna ja om du bjuds på något, det öppnar upp för en konversation. Om du inte dricker kaffe kan du be att få te eller ett glas vatten.

Exempel på intervjufrågor

- Berätta om dig själv, utan att nämna ditt yrkesliv
- Hur skulle dina vänner/arbetskamrater/chefer beskriva dig?
- Varför söker du just den här tjänsten?
- Vad innebär ledarskap för dig, vad kännetecknar en bra ledare?
- Vilka är dina bra och dåliga egenskaper?
- Vilken typ av arbetsuppgifter trivs du bäst/sämst med?
- Vad är viktigt för dig för att trivas på ditt arbete?
- Varför ska vi anställa dig?

Kompetensbaserade intervjuer

Allt fler rekryterare använder idag kompetensbaserad intervjuteknik för att bedöma och utvärdera om en arbetssökande passar för en viss tjänst. Det innebär att du blir ombedd att beskriva på vilket sätt du har de egenskaper som du angett i din ansökan, eller att du kan ge konkreta exempel på situationer när du använt egenskaperna som efterfrågas i annonsen.

Exempel på kompetensbaserade intervjufrågor

- Beskriv en situation där du använt ditt ledarskap på ett bra sätt
- Berätta om en situation där ni i gruppen var oense om målet
- Ge ett exempel på en situation som ställt stora krav på din förmåga att lyssna
- Hur får du andra att göra saker och hur motiverar du dem?
- Avsluta mötet med att tacka för ett trevligt samtal och berätta att de gärna får kontakta dig om de har ytterligare frågor. Du kan också fråga hur lång tid rekryteringsprocessen beräknas hålla på.

Checklista inför intervjun

Nervös inför anställningsintervjun? Förbered dig med Ingenjörskarriärs tipslista inför mötet med din möjliga arbetsgivare.

Ordlista inför jobbintervjun

Förbered dig

Övningsintervjua hemma. På nätet finns en uppsjö av exempel på vanligt förekommande intervjufrågor. För många är de självklara frågorna svårast att formulera svar på, såsom ”Berätta om dig själv” eller ”Nämn x antal områden du kan utveckla/förbättra”. Utgå från egenskaperna och kompetenserna som efterfrågas i annonsen och fundera på situationer där du visat att du behärskar dessa.

Ta med begärda dokument

Ta med kopior, inga original. Skriv dina referenters kontaktuppgifter på dator, ej för hand. Glöm inte att skriva ditt namn på samtliga dokument och häfta gärna samman dem om de är många.

Ta med penna, block och kalender

Då kan du anteckna och snabbt ge besked vilka datum du kan komma på en andra intervju, om rekryteraren direkt vill boka in ett nytt möte.

Ta med dina egna frågor om jobbet

Det visar på intresse att komma väl förberedd med relevanta frågor.

Läs på om företaget

Finns det någon Klädkod, företaget i media, affärsidé och vision, historia etcetera.

Kom i tid

Det är alltid bra att vara ute i god tid så att du hinner varva ner och fokusera på mötet.

Stäng av mobilen

Kroppsspråk

Kroppsspråk avser alla former av icke-verbal kommunikation. Med kroppsspråk menas bland annat ansiktsuttryck, kroppshållning och gester.

Kompetensbaserad intervjuteknik

En kompetensbaserad intervju är en intervju där rekryteraren strävar efter att utvärdera den arbetssökandes förmågor genom att ställa situationsbaserade frågor.

Kompetensområdena som intervjun utgår från ska vara kompetenser som behövs för att klara av arbetet i fråga på ett bra sätt. Som kandidat ombeds du svara på frågor genom att ge olika exempel på hur du hanterat vissa situationer och hur utfallet blev.