Karriär

Ai ska få personal att stanna på IBM – hittar karriärvägar

Foto: TT
Foto: TT

Det amerikanska IT-företaget IBM använder artificiell intelligens för att förutse om anställda är på väg att söka sig vidare. Genom verktyget ska medarbetarnas kompetens bättre identifieras och karriärvägar bli tydligare.

Publicerad

IBM tar varje dag emot 8000 jobbansökningar, men det är inte det enda sättet för företaget att ha koll på vilka som är på väg mot ett nytt jobb.

Artificiell intelligens kan nu med 95 procent säkerhet räkna ut vilka av IBM:s cirka 350 000 anställda som är på väg att lämna företaget. Beräkningen gör det möjligt att rikta åtgärder för att behålla och engagera medarbetarna.

− Den bästa tiden att påverka en anställd är innan de lämnar, säger IBM:s vd Ginni Rometty i en artikel efter en konferens arrangerad av CNBC.

AI-programmet som används av företagets HR-avdelning har utvecklats med IBM:s Watson, men hur identifieringen av de anställdas ”flyktrisk” går till är hemlig. Den bygger dock på en analys av många olika dataobservationer.

Genom verktyget vill IBM förbättra traditionella sätt för personaladministration. Man menar exempelvis att HR-avdelningar och chefer inte alltid är effektiva när det gäller att identifiera medarbetares kompetens och behålla en tydlig karriärväg, och här kommer AI att få en ökad roll här i framtiden.

Ökad transparens kring karriärmöjligheter innebär också att vara ärlig med vilka kunskaper företaget behöver, särskilt om en medarbetare saknar rätt kompetens och kanske inte längre passar in i företaget strategi.

Men genom bättre förståelse av datamönster och färdigheter kan AI-verktyget lyfta fram en individs styrkor. Det förenklar för chefer att styra en anställd mot framtida möjligheter, som traditionella utvärderingar och medarbetarsamtal kanske inte hade kunnat upptäcka.

− Vi såg att chefers utvärderingar inte var exakta. Chefer är subjektiva vid bedömningar och med data kan vi dra slutsatser och bli mer precisa, säger Ginni Rometty i CNBC-artikeln.